Zoek in de site...

Winterschool 2010: Het menselijk brein

Workshops onderzoekend leren

1. Mindfulness

IMG_0811Mindfulness is een aandachtgerichte cognitieve methode om onze staat van welbevinden te verbeteren en te leren omgaan met pijn, stress en vermoeidheid. Het is een bewustzijnsvorm waarbij iemand observeert wat er zich voordoet in zijn lichaam en geest, zonder onmiddellijk te oordelen of te handelen. Mindfulness is een integratie van Boeddhistische principes en Westerse psychologische kennis (www.ru.nl). Op dit moment wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Mindfulness-Based Interventions en Mindfull Meditation. Het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, het Mind-brain-minfulness project aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het UMC Radboud doen bijvoorbeeld onderzoek naar de effectiviteit van mindfulness bij zowel patiënten met depressieve- en angststoornissen als bij mensen zonder klachten. Voorafgaand aan de workshop zijn filmopnamen gemaakt om een verschil in gezichtsuitdrukking en algehele stemming te kunnen meten voor- en na de mindfulness sessie. Tijdens de korte introductie van mindfulness hebben de deelnemers een tweetal oefeningen gedaan.

2. De interactie tussen het brein en de computer.

IMG_0905

Brain-computer interfacing of BCI is een technologie waarbij bepaalde hersensignalen worden afgelezen die een computer interpreteert en in acties omzet. Zo is het bijvoorbeeld al mogelijk om op de basis van gedachten een pijl op het computerscherm naar links of rechts te laten wijzen. In de toekomst kunnen de mogelijkheden van BCI voor mensen met verlammingen van onschatbare waarde zijn. In de workshop hebben we gedemonstreerd hoe de magnetische velden die we met de MEG meten het resultaat zijn van de electrische activiteit van de hersenen. De mogelijkheid electrische activiteit te detecteren door magnetische velden te meten is door de deelnemers zelf ontdekt door het oorspronkelijke experiment (met het kompas, batterij en draad) uit 1820 uit te voeren. Ook hebben we gedemonstreerd dat we wanneer we iets bekijken we selectief focussen.

3. Hoe leert het brein taal, lezen en rekenen?

IMG_1053In de lezing van Prof. Ludo Verhoeven is het één en ander verteld over breinontwikkeling, leren in het algemeen, geheugenmodellen, en over het leren van woorden, letters en cijfers. In de workshop hebben we geprobeerd om te laten zien hoe u met gedragstaken inzicht kunt krijgen in het brein/geheugen. Bij Pedagogische Wetenschappen wordt veel onderzoek gedaan op het gebied van het leren en de ontwikkeling. Hierbij wordt bij verschillende groepen kinderen, gekeken naar hoe het leren en de leerprocessen verlopen op het gebied van taal en rekenen. In de workshop hebben de deelnemers deelgenomen aan een flits-experiment. Met behulp van een powerpointpresentatie werden woorden, letters, zinnen, sommen en getallen geflitst. Als deelnemer kreeg je de opdracht om het woord, de zin, het getal of de cijferreeks over te schrijven, of de oplossing van een som op te schrijven. Het idee hierachter was om vragen bij u op te roepen. Daarna zijn de deelnemers in groepjes gaan brainstormen om (onderzoeks)vragen te bedenken rondom het thema: Hoe leert het brein taal, lezen en rekenen? Vervolgens moest er een vraag gekozen worden en daarbij bedenken hoe deze vraag beantwoord kon worden met een eenvoudig experimentje.