Zoek in de site...

Winterschool 2011: Grafeen, angst en terug naar het begin

Workshops onderzoekend leren

1. Grafeen: Kristal van de toekomst

RIMG0022_LgIn de workshop gingen de deelnemers zich bezig houden met een belangrijk kenmerk van grafeen; de kristalstructuur. Kristallen zijn overal om ons heen. Denk aan het zout op de friet, de suiker in de koffie, de sneeuwvlokken in de winter, het zand in de zandbak en de graag geziene diamant in sieraden. Maar wat is een kristal nou precies? En wat is het verband tussen grafeen en een kristal? En waarom zijn kristallen interessant om in de klas te behandelen?

2. Schepping in kaart

IMG_9032Ellen van Wolde onderzoekt denkbeelden. Denkbeelden worden bepaald door de tijd en plaats (de cultuur) waarin iemand leeft. Je kunt niet zomaar in iemands hoofd kijken, om te zien welke denkbeelden daar zijn. Maar je kunt wel onderzoek doen naar de dingen die mensen maken, de uitingen van cultuur (verhalen, tekeningen). In deze workshop stonden de deelnemers stil bij wat denkbeelden zijn en hoe ze ontstaan. Daarna gingen de deelnemers zelf op zoek naar denkbeelden achter scheppingsverhalen op een zelfde manier als Ellen van Wolde dat doet. Ook kreeg u handvatten mee om daarna zelf met het thema in de klas aan de slag te gaan.

3. Angst

IMG_9337Iedereen is wel ergens bang voor, soms voor de gekste dingen, maar hoe komt dit en wat gebeurt er precies als je ergens bang voor bent? Wat verandert er in je lichaam en hoe kan je dit meten? En hoe komt het dat je enge dingen langer in je hoofd blijven rondspoken dan minder enge dingen? In de workshop Angst stonden we stil bij deze vragen en hoe u ermee aan de slag kunt in de klas. Binnen dit thema krijgen kinderen de kans om te leren over hun eigen en andermans angsten, leren ze waar angst goed voor is (welke functie het heeft) en hoe ze angst en de uitwerking van angst op hun gedrag kunnen meten.

4. Ruimte voor Talent, ruimte voor W&T

IMG_9374Natuurlijk zijn taal, rekenen en sociale vaardigheden van groot belang. De minister heeft dit als speerpunt van haar beleid geformuleerd. Maar taal en rekenen gaan altijd ergens over. En sociale vaardigheden zijn niet ‘los verkrijgbaar’. Zowel de talenten van kinderen als onze complexe kennismaatschappij doen een breder appèl op onderwijsgevend Nederland. Kinderen hebben recht op breed onderwijs in al zijn facetten. Onderwijs dat inspeelt op de grote diversiteit aan talenten van kinderen. In vervolg op VTB en VTB-Pro is beleid ontwikkeld dat de Talenten van kinderen centraal stelt. ‘Ruimte voor talent; ruimte voor wetenschap en techniek’ is de titel van dit beleid voor 2011 – 2016. Tijdens de workshop werd ingegaan op dit nieuwe beleid en nodigden Joop Haverkort (Conexus) en Albert-Jan Krikke (KWTG) u uit om op interactieve wijze mee te denken en gezamenlijk creatieve ideeën aan te dragen m.b.t. van de talentontwikkeling van kinderen. Hierin gingen ze met u op zoek naar de essentie van dit beleid. Hoe stimuleren wij de onderzoekende houding van kinderen? En op welke manier spelen wij (leraren, ouders, leidinggevenden, onderzoekers, …) hierop in?