Zoek in de site...

Workshops

Workshops onderzoekend leren

1. Uniek door foutjes

wkru_winterschool12_120201_williekerkhof_244Je erfelijk materiaal, je DNA, krijg je van je beide ouders. Dit maakt je uniek. Maar soms ontstaan er nieuwe mutaties in je DNA die je ouders niet hebben. De onderzoekers ontdekten in hun onderzoek naar de oorzaak van verstandelijke handicaps dat nieuwe mutaties in het DNA een groot deel van de onderzochte verstandelijke handicaps verklaren. In deze workshop ervoeren deelnemers hoe deze nieuwe variaties kunnen ontstaan en hoe je met dit onderwerp in de klas aan de slag kunt gaan.

2. Bacteriën: the good, the bad and the ugly

wkru_winterschool12_120201_williekerkhof_57Maak kennis met aspecten van bacteriën, de goede, de slechte en de bedorven. Hoe kunnen we deze aspecten gebruiken en hoe kunnen we de schadelijke gevolgen tegen kunnen gaan. In deze workshop lieten we aan de hand van verschillende experimenten zien hoe je met dit onderwerp praktisch met kinderen aan de gang kunt gaan.

3. Praktisch aan de slag met onderzoek over gedrag

wkru_winterschool12_120201_williekerkhof_153Hoe kun je kinderen zelf een onderzoek laten opzetten en uitvoeren naar gedragscontrole? Hoe zorg je ervoor dat je rekening houdt met eerlijk meten en hoeveel proefpersonen heb je nodig? In deze workshop kreeg je handvatten hoe een goede onderzoeksvraag opgesteld wordt en hoe je kinderen kunt begeleiden bij de uitvoering van hun eigen onderzoek.

4. Onderzoekend leren over het thema ‘Angst’

wkru_winterschool12_120201_williekerkhof_15In deze workshop lieten we zien hoe je aan de slag kunt met de didactiek van onderzoekend leren. Dit doen we aan de hand van het thema ‘Angst’ van afgelopen jaar. We lieten zien welke activiteiten per stap van onderzoekend leren gedaan kunnen worden en hoe je kinderen aan kunt zetten tot het stellen van eigen onderzoeksvragen en het opzetten van een eigen experiment.

5. Onderzoekend leren over het thema ‘Denkbeelden over het begin’

wkru_winterschool12_120201_williekerkhof_227In deze workshop laten we zien hoe je aan de slag kunt met de didactiek van onderzoekend leren. In deze workshops toonden we hoe het project ‘Denkbeelden over het begin’ is uitgevoerd in groep 5/6. Hierbij lieten we aan de hand van de activiteiten per stap van onderzoekend leren zien hoe kinderen onderzoek hebben gedaan naar denkbeelden in scheppingsverhalen en daarbij een kritische en onderzoekende houding hebben ontwikkeld.