Zoek in de site...

Workshops

1. Jouw brein in actie

Projectteam rond het onderzoek van Pieter Medendorp

winterschool_130130_williekerkhof_183Waarom kun je jezelf niet kietelen? Hoe coördineren jouw zintuigen jouw acties? Je bent je niet bewust van wat er gebeurt in je hersenen om dat wat je ziet goed af te stemmen met dat wat je doet. Hoe werkt dat precies? Dat ervoeren de deelnemers in deze workshop. Ook gaf het projectteam je in deze workshop handvatten om met dit onderwerp kinderen zelf op onderzoek uit te laten gaan.

2. Regels zijn regels?!

Projectteam rond het onderzoek van Leen Spruit

winterschool_130130_williekerkhof_118Er zijn een hoop ongeschreven regels. We volgen ze (meestal) allemaal op. Uit welke ideeën komen deze regels voort? Wat als je een idee hebt waarvoor deze regels veranderd moeten worden? Zijn zulke ideeën gevaarlijk voor sommige mensen? De deelnemers ervoeren in deze workshop hoe filosofen onderzoek doen naar deze en andere kwesties en hoe je met dit onderwerp zelf aan de slag kunt in de klas.

3. Onder invloed

Projectteam rond het onderzoek van Rutger Engels

winterschool_130130_williekerkhof_227Hoeveel invloed heeft de omgeving op ons gedrag? Ben jij te beïnvloeden? Of bepaal je altijd zelf wat jij doet of laat? In deze workshop kreeg je een kijkje in je eigen gedrag en hoe de wetenschappers onderzoek doen hiernaar. Ook kreeg je handvatten hoe je met dot onderwerp zelf aan de slag kunt gaan met je leerlingen.

4. Eerlijk leren experimenteren met de knikkerbaan

Barbara Wagensveld en Joep van der Graaf, Talentenkracht, Radboud Universiteit Nijmegen

winterschool_130130_williekerkhof_061Wie goed kijkt naar jonge kinderen, ziet verbazingwekkende talenten. Ze blijken sterk in logisch denken, het herkennen van patronen of het vinden van hun weg. Het landelijke onderzoeksprogramma TalentenKracht probeert deze talenten bij ieder kind zo goed mogelijk in beeld te brengen, te behouden en te ontwikkelen. De onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit Nijmegen kijkt hoe kinderen geholpen kunnen worden hun eigen wereld te onderzoeken door ze eerlijk te leren experimenteren. Tijdens deze workshop lieten we jullie zelf ervaren wat eerlijk experimenteren precies inhoudt aan de hand van onderdelen van de knikkerbaan. Vervolgens stonden we stil bij de verschillen tussen kinderen uit groepen 6 en 8 die we ontdekt hebben in ons onderzoek. Op basis van onze onderzoeksresultaten gaven we jullie praktische implicaties hoe jullie verschillend met kinderen uit de groepen 6,7 en 8 aan de slag kunnen met het leren experimenteren.

5. Aan de slag met onderzoeksvragen

Jos Marell, docent Pabo Groenewoud Nijmegen

winterschool_130130_williekerkhof_338

Vragenstellen blijkt steeds weer een heikel én cruciaal punt bij onderzoek voor wetenschap en techniek in de basisschool. In deze praktische workshop leerden de deelnemers onder andere: Wat zijn onderzoekbare vragen? Bij welk type onderzoek passen welke vragen? Zelf onderzoekbare vragen formuleren bij beschikbaar (levend) materiaal. Hoe help je kinderen onderzoekbare vragen te herkennen en te onderscheiden? Hoe stimuleer je kinderen zelf gevarieerde onderzoekbare vragen te stellen? Wat te doen met al die verschillende vragen waarmee kinderen komen?

6. Naar een leerlijn onderzoekende houding in de onderbouw havo/vwo

Marieke Peeters, WKRU, en Paul de Haas, het Kandinsky College Nijmegen

winterschool_130130_williekerkhof_038In deze workshop presenteerden Marieke en Paul de ideeën voor een leerlijn onderzoekende houding voor de onderbouw HAVO/ VWO, die voortborduurt op de onderzoeksvaardigheden van basisschoolleerlingen. De deelnemers ervoeren in deze workshop hoe je stapsgewijs leerlingen zelf een onderzoeksvraag en opzet voor een onderzoek kunt laten maken.

7. Onderzoekend leren in de tweede klas havo/vwo met het project DNA

Judith Peters en Eveline Schaeffer, het Kandinsky College Nijmegen

winterschool_130130_williekerkhof_269In deze workshop lieten VO-docenten zien hoe leerlingen uit 2 HAVO/ VWO zelf onderzoeken hebben bedacht en uitgevoerd rondom het thema erfelijkheid en DNA. Dit project is gebaseerd op de projecten in de basisscholen van afgelopen schooljaar. Hoe hebben de docenten dit project vertaald naar de onderbouw HAVO/VWO? Wat waren hun ervaringen? En hoe kun een onderzoeksproject vormgeven in andere vakken?