Zoek in de site...

Workshops

1. Spelen met het Higgsdeeltje

Onderzoekers en studenten van de Radboud Universiteit en leraren van Montessorischool Westervoort en Mariaschool Boven Leeuwen

Het Higgsdeeltje is zo klein dat het niet waar te nemen is, zelfs niet met de meest gevoelige meetapparatuur. Onderzoekers Nicolo de Groot en Frank Filthaut hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontdekking van dit deeltje, dat belangrijk is omdat het verklaart waarom atomen massa hebben en daarmee waarom dingen zwaar zijn. Hoe kun je aan deeltjes die je niet ziet toch metingen verrichten? En hoe zorgt het Higgsdeeltje dat andere deeltjes massa hebben en dus dat dingen zwaar zijn? In deze workshop ontdekten de deelnemers al doende antwoorden op deze vragen en kregen ze voorbeelden om zelf onderzoeksactiviteiten over het Higgsdeeltje in de klas op te zetten.

2. Mastermind

Onderzoekers van het RadboudUMC en leraren van Montessorischool De Binnenstad Arnhem en De Roncallischool Velp

In Nederland zijn ongeveer 300.000 kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Hans van Bokhoven en Arjan de Brouwer onderzoeken de erfelijke oorzaken (mutaties in het DNA) die leiden tot deze aandoening zodat ze deze mensen op de beste manier kunnen helpen. Daarbij hebben ze ontdekt dat deze mutaties kunnen zorgen dat cellen op de verkeerde plaats in de hersenen terechtkomen of niet goed met elkaar in verbinding staan. In de workshop ‘Mastermind’ nemen we jullie mee op reis door de ontwikkeling van de hersenen. Welke weg leggen hersencellen af tijdens de ontwikkeling? Welke onderdelen vormen de verschillende cellen? Wat kan er tijdens die reis allemaal misgaan? Hoe zijn de hersenen en de verschillende functies opgebouwd? De workshop was in twee delen gesplitst. Voor de pauze gingen de deelnemers daadwerkelijk op reis, na de pauze verdiepten ze zich in de verschillende onderdelen die ze tijdens de reis hadden ontdekt.

3. Ervaring, Kennis en Creativiteit

Onderzoekers van de Radboud Universiteit en leraren van De Muze in Nijmegen en De Morgenster in Geldermalsen

David van Goorle (1591- 1612) werd maar 21 jaar. Toch heeft hij twee boeken geschreven die fysica en metafysica bij elkaar brachten en veel invloed hadden op de filosofie en natuurwetenschap van de zeventiende eeuw. In zijn onderzoek heeft Christoph Lüthy door reconstructie van zijn leven proberen te achterhalen waarom deze jongeling van 20 jaar de behoefte voelde om de filosofie en wetenschap van zijn tijd door een nieuw model te vervangen. In deze workshop wordt dit levensverhaal in verband gebracht met de vraag hoe jongeren denken en handelen en of dat anders is dan bij volwassenen. In andere woorden, heeft onze ervaring en kennis invloed op ons vermogen creatief te denken? De deelnemers deden samen in een aantal verschillende activiteiten onderzoek naar deze vraag. De workshop gaf volop inspiratie om het onderwerp begrijpelijk te maken voor leerlingen aan de hand van activiteiten in de vorm van onderzoekend leren.

4. Hoe komen leerlingen tot een goede onderzoeksvraag?

Marieke Peeters en Martina van Uum, Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit

Bij zelfstandig onderzoekend leren bedenken leerlingen zelf een onderzoeksvraag waar ze hun experiment over willen gaan opzetten. Leraren vinden het vaak lastig om hen hierbij goed te kunnen begeleiden. Wanneer is een vraag nou een goede onderzoeksvraag? In deze workshop werden er handvatten gegeven over hoe je leerlingen beter kunt begeleiden als ze aan de slag gaan met onderzoeksvragen. Er werd ervaren hoe leuk het is om onderzoeksvragen op te stellen en geleerd welke vragen wel en niet geschikt zijn om te onderzoeken. De deelnemers verkenden welke criteria je met leerlingen kunt opstellen voor onderzoeksvragen. Ook gingen ze aan de slag met hulpmiddelen die je kunt inzetten in de klas om de onderzoeksvraag nog scherper te krijgen.

5. Creatief ontwerpen

Remke Klapwijk en Els van der Luit, Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland

Hoe begeleid je een klas in creatief denken? Hoe organiseer je een creatieve sessie? Welke uiteenlopende creativiteitstechnieken zijn er voor leerlingen van groep vijf tot en met acht? Het Wetenschapsknooppunt Delft is geïnspireerd door de manier waarop TU-studenten worden opgeleid tot ontwerpers en heeft een methodiek voor creatief ontwerpen voor de basisschool ontwikkeld. De deelnemers ervaarden in deze workshop hoe een creatieve denksessie verloopt. Tot slot gaven de sprekers handvatten om in uw klas een creatieve sessie te houden en gaven ze voorbeelden van projecten, zoals ‘Designed by Kids', ‘In de Ruimte' en ‘Ontwerp een Groen Speelplein'.
Zie ook de website van het Wetenschapsknooppunt Delft voor hun blog 'Ruimte voor Talent'.

6. Leren experimenteren met de knikkerbaan: Wat is de rol van de leerkracht?

Barbara Wagensveld en Joep van der Graaf, TalentenKracht, Radboud Universiteit

Wie goed kijkt naar jonge kinderen, ziet verbazingwekkende talenten. Ze blijken sterk in logisch denken, het herkennen van patronen of het vinden van hun weg. Het onderzoeksprogramma ‘TalentenKracht' wil deze talenten in beeld brengen, behouden en ontwikkelen. De onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit kijkt hoe we kinderen kunnen helpen hun eigen wereld te onderzoeken door ze eerlijk te leren experimenteren. Tijdens deze workshop lieten we de deelnemers met behulp van een knikkerbaan ervaren wat eerlijk experimenteren precies inhoudt en leerden de deelnemers door kritische vragen te stellen onderzoeksopzetten te verbeteren. Tot slot gaven we, aan de hand van onze onderzoeksresultaten, praktische inzichten in de rol die de leerkracht kan vervullen wanneer kinderen zelf op onderzoek uitgaan.