Zoek in de site...

Workshops 2017

Workshop 1 - Jheronimus Bosch, schilderijen om te lezen

Duik in een fascinerende wereld van vijfhonderd jaar geleden16 - Workshop 1 Jheronimus Bosch

De schilderijen van Jheronimus Bosch vertellen verhalen die ons nog altijd interesseren en fascineren. Onderzoek doen naar zijn schilderijen betekent het proberen te lezen van deze verhalen door heel zorgvuldig te kijken naar wat hij schilderde. Maar de werken vertellen ook  het verhaal van de kunstenaar zelf. Wat was zijn techniek? Waar haalde hij zijn inspiratie vandaan? Voor wie maakte hij zijn werk? Wat schilderde hij zelf , wat deden zijn leerlingen en wat is door andere kunstenaars in zijn stijl  gemaakt? Voor de antwoorden op dit soort vragen kan worden gekeken naar tekstuele en archiefbronnen, maar heel belangrijk zijn de schilderijen zelf. Met infrarood- en röntgentechnieken kan dóór de verflagen heen worden gekeken. Hierdoor kunnen we zien hoe het schilderij is opgebouwd en wat allemaal werd veranderd tijdens het maakproces.

In deze workshop onderzoek je de schilderijen van Jheronimus Bosch. In het zichtbare deel ontdek je wat Bosch vijfhonderd jaar geleden wilde vertellen. Hoe gebruikte hij zijn typische stijl en beelden om de kijker aan te spreken? Daarna duiken we de diepte in en ontdekken we in de onderliggende lagen van de schilderijen hoe hij die beelden heeft aangepast. Aan deze persoonlijke zoektocht van Bosch kunnen we vaak zien dat het echt een schilderij van de beroemde meester is.

Deze workshop werd gegeven door Jos Koldeweij en zijn onderzoeksteam en de leraren van basisschool de Troubadour & basisschool De Haafakkers.

Workshop 2 - Geheugenfitness

Hoe je geheugen werkt en hoe je het kunt verbeteren

22 - Workshop 2 GeheugenfitnessHet episodisch geheugen is het soort geheugen waarmee mensen kunnen onthouden wat ze meemaken. Alle gebeurtenissen die je meemaakt bestaan uit een heleboel losse stukjes. De herinnering aan de dag van gisteren bestaat uit verschillende gebeurtenissen, zoals het fietsen naar je werk en de gesprekken die je daar had. Al deze gebeurtenissen bestaan weer uit kleinere stukjes, zoals de herinnering aan één iemand waarmee je sprak. Die kleinere stukjes zijn weer verbonden met allerlei andere gebeurtenissen die geen deel uitmaken van de herinnering aan je dag van gisteren. Het stukje herinnering aan de persoon die je sprak, is bijvoorbeeld verbonden met een herinnering dat je een keer bij haar thuis was. Hoe kunnen onze hersenen dit soort herinneringen opslaan? En hoe houden onze hersenen uit elkaar wat wel en wat niet bij elkaar hoort? Het blijkt dat de gebeurtenissen die bij elkaar horen in een soort netwerk in de hersenen opgeslagen worden.

In deze workshop leer je op een actieve manier hoe het geheugen werkt. Daarnaast ontdek je hoe je je geheugen door middel van verschillende geheugenstrategieën kunt trainen en verbeteren zodat jezelf ook een geheugenexpert kan worden.

Deze workshop werd gegeven door Christian Doeller en zijn onderzoeksteam en de leraren van basisschool De Tragelijn & basisschool Weisterbeek.

Workshop 3 - Malaria undercover

Ontdek hoe infecties zich verspreiden

27 - Workshop 3 Malaria undercoverMalaria is een dodelijke ziekte die wereldwijd heel veel voorkomt. Mensen worden besmet door muggen. Maar hoe raken muggen eigenlijk besmet? Het blijkt dat juist mensen die niet ziek zijn, maar wel de malaria parasiet bij zich dragen het vaakst de muggen besmetten. Dit wordt ‘stille malaria’ genoemd. De malariaparasiet heeft het dus slim bekeken: door niet iedere ‘gastheer’- en ‘vrouw’ ziek te maken blijft hij onzichtbaar. Daardoor kan hij meer muggen besmetten en dus ook meer mensen besmetten. Zo heeft de malariaparasiet in de loop van de tijd allerlei manieren ontwikkeld om zich goed te kunnen verspreiden. Onderzoekers moeten proberen om zo goed mogelijk uit te vinden hoe deze verspreiding plaatsvindt om de parasiet het best te kunnen bestrijden.

In deze workshop kruip je in de huid van de malariaparasiet. Je ervaart waarom verspreiding via muggen een goed idee is. Door je als het ware in de parasiet te verplaatsen, ontdek je wat de beste manier is om te verspreiden, onder andere door goed naar het gedrag van mensen te kijken. In de rol van arts-onderzoekers wordt er tijdens de workshop geprobeerd om manieren te bedenken om deze verspreiding tegen te gaan.

Deze workshop werd gegeven door Teun Bousema en zijn onderzoeksteam en de leraren van basisschool De Wegwijzer & basisschool Dolfijn Plusklassen

Workshop 4 - Onderzoekend leren kun je leren

Een basisworkshop om kennis te maken met onderzoekend leren

28 - Workshop 4 Onderzoekend lerenDeze workshop is speciaal bedoeld voor deelnemers aan de Winterschool die nog geen ervaring hebben met (onze manier van) onderzoekend leren. Geldt dit voor jou, dan raden we je sterk aan om deze basisworkshop 'Onderzoekend Leren' te volgen. Tijdens de workshop komt de didactiek van het onderzoekend leren aan bod. Ook ga je aan de slag met concrete hulpmiddelen en materialen die ingezet kunnen worden in de klas. In de workshop staat centraal hoe je leerlingen kunt begeleiden bij het maken van een goede onderzoeksvraag en het bedenken en uitvoeren van hun onderzoek.

Workshop 5 - Burgerschapsvorming via onderzoekend leren

Maatschappelijke thema's als onderzoeksproject32 - Workshop 5 Burgerschapsvorming

Wetenschap & Technologie en burgerschap zijn beide belangrijke thema's in het curriculum van het basisonderwijs. In deze workshop laten we zien dat beide thema’s goed gecombineerd kunnen worden. We gaan op een onderzoekende manier werken aan burgerschapsvorming. We laten zien hoe je maatschappelijke thema's kunt gebruiken om een onderzoeksproject te starten in je klas. Deze workshop is een onderdeel van het project PARRISE, een grootschalig Europees project waarin het WKRU één van deze partners is.

Workshop 6 - Begrijpend lezen en W&T

Beter leren begrijpend lezen met aansprekende teksten over interessante onderwerpen waar kinderen nieuwsgierig naar zijn

34 - Workshop 6 Begrijpend lezenBegrijpend lezen heeft een grote invloed op schoolsucces, maar de meeste leerlingen vinden de lessen saai. In een pilot op basisscholen in Twente bleek dat begrijpend lezen heel spannend kan zijn, als leerlingen naar aanleiding van eigen leervragen interessante teksten mogen lezen en de opgedane informatie direct mogen gebruiken in een zelfbedacht experiment. In deze workshop delen we ervaringen over hoe je als bovenbouwleerkracht begrijpend lezen een plek kunt geven in W&T-onderwijs. We bieden vanuit de Twentse pilot inspiratie en ideeën die toegepast kunnen worden in de klas. We laten onder andere zien waar leerkrachten op letten tijdens het selecteren van toegankelijk leesmateriaal en hoe leerlingen vervolgens aan het werk gingen met deze teksten om antwoorden te vinden op hun W&T-vragen.

Deze workshop werd gegeven door dr. Hanneke Wentink, lector Functionele geletterdheid, Academie Pedagogiek en Onderwijs, Saxion

Workshop 7 - Artistiek onderzoek

Ontdek hoe kunstenaars onderzoek doen in hun creatieve proces

35 - Workshop 7 Artistiek onderzoekKunstenaars en ontwerpers doen onderzoek. Voortdurend. Ze benaderen
vraagstukken op een andere manier. Intuïtie, perceptie, verbeelding en creatie zijn daarbij  sleutelbegrippen. Onderzoek doen is spelen: dromen, denken, kijken en doen. In deze workshop bespreken we voorbeelden van ontwerpers en kunstenaars en gaan we zelf ervaren hoe het volgen van je eigen fascinatie kan leiden tot interessante onderzoeken. We kijken ook hoe dit vertaald kan worden naar de onderwijspraktijk.

Deze workshop werd gegeven door: Bas ter Avest, docent bij de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) en grafisch vormgever (www.basteravest.nl)

Workshop 8 - Mindsets in het onderwijs

De verbinding tussen mindset, feedback en prestatie38 - Workshop 8 Mindsets

Kunnen mijn leerlingen dit wel? Opvattingen en verwachtingen van leraren en leerlingen beïnvloeden -al dan niet onbewust- gedrag, leerresultaten en zelfbeeld van leerlingen. Eén van de specifieke opvattingen heeft betrekking op de maakbaarheid van intelligentie. Vanuit de theorie van Carol Dweck wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen die intelligentie zien als een vaststaand gegeven (fixed mindset) of als iets wat veranderbaar is (groeimindset). Je eigen mindset heeft invloed op hoe je feedback geeft. In de klas zijn het over het algemeen de leraren die feedback geven, en leerlingen die op feedback reageren. De wijze waarop de leraar feedback geeft, kan mede de mindset van de leerlingen beïnvloeden en invloed hebben op de motivatie en prestatie van leerlingen. Omgekeerd speelt de mindset van de leerlingen ook een rol bij hoe zij reageren op en omgaan met feedback.

In deze workshop ontdek je allereerst je eigen mindset(s). Daarna ga je  oefenen met verschillende vormen van feedback die hiermee samenhangen. Je wordt je bewust van de manier waarop je zelf feedback geeft. Tenslotte ga je aan de slag met verschillende manieren om de mindset van kinderen in de richting van een groeimindset te ontwikkelen.

Deze workshop werd gegeven door Emmy de Kraker - Pauw, onderwijskundige aan de Hogeschool in Utrecht.