Zoek in de site...

Workshops 2018

Workshop 1 - Aanstekelijkheid van protest

Workshop protestToen de leraren staakten in juni 2017, volgden al snel daarna de conducteurs en treinmachinisten en nog een week later legde ook de waterpolitie het werk neer. Soms lijkt het wel alsof demonstranten en stakers elkaar ‘aansteken’. Maar hoe komt zo’n besmetting dan tot stand? Jezelf met de ander vergelijken en van elkaar leren blijken van grote invloed; Als zij meer verdienen, dan willen wij ook meer! En als zij het met een staking voor elkaar krijgen, kunnen wij dat ook! Maar soms voelen mensen zich ook gedwongen om mee te doen, niemand wil immers buiten de groep vallen.

In deze workshop onderzoeken deelnemers hoe beïnvloeding bij protest werkt. In welke situaties laat je je door anderen beïnvloeden? Door wie laat je je beïnvloeden, door iedereen of vooral door mensen die op je lijken? Ook onderzoeken we welke ingrediënten van belang zijn om een succesvolle protestactie of staking te organiseren. Wat zijn beweegredenen om wel of juist niet mee te doen aan een staking of protest?

Deze workshop werd gegeven door Agnes Akkerman en haar team, leraren van basisschool Weisterbeek in Horst en de Mariaschool in Tienray.

Workshop 2 - Magie van magneten

Workshop MagnetenDe kracht van magneten werd al meer dan 3000 jaar geleden ontdekt. Dankzij die ontdekking werd bijvoorbeeld het kompas ontwikkeld, waardoor men veel gemakkelijker de wereldzeeën kon bevaren. Vandaag de dag vinden we magneten op veel plekken in ons dagelijks leven terug, denk aan deurbellen, dynamo’s, spelletjes en pinpassen. Ook in de harde schijf van onze computer spelen magneten een belangrijke rol. Dankzij een recente ontdekking blijkt dat magneten supersnel om te polen zijn met licht. Daarmee kunnen harde schijven in de toekomst minstens honderd keer sneller en energiezuiniger zijn dan nu. Hoe dat precies werkt is eigenlijk nog een raadsel, de onderzoekers proberen dat nu met experimenten te ontrafelen.

In deze workshop verdiepen we ons in de magie van magneten. Er wordt onderzoek gedaan naar vragen als: wat is een magneet eigenlijk en hoe werkt magnetisme? Kunnen we magnetische krachten zichtbaar maken? Ook ontdekken we meer over de invloed van magneten op licht. Kan licht de kracht van magneten zien of voelen?

Deze workshop werd gegeven door Alexey Kimel en zijn team, leraren van basisschool de Haafakkers in Heteren en basisschool de Lappendeken in de Steeg.

Workshop 3 - Kledingkeuzes: je bent wat je draagt

Workshop KledingIedere ochtend maken we keuzes hoe we onszelf die dag willen laten zien. Een bouwvakker kleedt zich anders dan een bankier; een man zal meestal geen jurk of rok aantrekken; en een ketting met een kruis om je hals of een hoofddoek tonen je religieuze oriëntatie. Met kleding kan je jezelf uitdrukken als individu, terwijl je ook laat zien dat je bij een bepaalde groep hoort. Kleding zegt dus iets over je identiteit. Daarnaast is er nog een onderbelichte kant van de kledingindustrie. De arbeiders die onze kleren maken, vaak vrouwen en soms ook kinderen, worden stelselmatig uitgebuit en onderbetaald. Bovendien verbruikt de kledingindustrie veel water en gifstoffen. Het is dan ook één van de meeste vervuilende industrieën.

In deze workshop onderzoeken we deze twee heel verschillende aspecten van kleding. Ten eerste hoe kleding identiteit en beeldvorming beïnvloedt.  Hoe dragen jouw kleren je zelfbeeld uit en hoe presenteer je jezelf aan de buitenwereld? Ten tweede kijken we naar de ‘foute’ kanten van de kledingindustrie. Maak je andere keuzes bij het winkelen wanneer je daar meer over weet?

Deze workshop werd gegeven door Anneke Smelik en haar team, leraren van basisschool de Wegwijzer in Tilburg en basisschool de Tragellijn in Lobith.

Workshop 4 - Observeren bij onderzoekend leren

Workshop observerenObserveren, het nauwkeurig en met aandacht waarnemen, helpt leerlingen de wereld om hen heen te doorgronden. Bij onderzoekend leren is observeren om verschillende redenen belangrijk. Niet alleen is het nodig om nauwkeurig onderzoek te doen en conclusies te kunnen trekken, het vormt ook een prikkel voor nieuwsgierigheid. Door iets nauwkeurig aandacht te geven zullen er bij leerlingen steeds meer vragen over ontstaan. De rol van de leraar is essentieel bij het leren observeren. Door de juiste vragen te stellen helpt de leraar leerlingen om steeds nauwkeuriger te kijken.

Na een korte inleiding zullen deelnemers in deze workshop eerst zelf oefenen met nauwkeurig observeren. Vervolgens wordt ook geoefend in het begeleiden van leerlingen bij het observeren door het stellen van de juiste vragen.

Deze workshop werd gegeven door Siebe ten Have, leraar The International School of The Hague

Workshop 5 - Een creatief proces

Workshop creatief procesKinderen zijn van nature nieuwsgierig en ondernemend. Lesgeven vanuit een creatief proces daagt hen uit om deze vermogens te behouden en door te ontwikkelen.

Een creatief proces laat de leerling een onderwerp intensief beleven om tot verbeelding en vervolgens tot onderzoek te komen. Dat vraagt om een start die de leerling krachtig aanspreekt in zijn vermogen, zijn (leer)houding. Sleutelvragen kunnen een dergelijke start bewerkstelligen. Sleutelvragen zijn vragen, die leiden tot alsof- en stel dat-situaties. Vragen waarbij een beroep wordt gedaan op de verbeeldingskracht van kinderen. Ze creëren ruimte om onderwerpen en thema’s te verdiepen.

In deze workshop bespreken we voorbeelden van sleutelvragen en ontwerpen samen nieuwe vragen voor in de eigen lespraktijk. We ervaren hoe deze vragen een start kunnen zijn voor (beeldende) kunst activiteiten. De 4 fasen van het creatieve proces (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren/reflecteren) zijn daarbij het kompas.

Deze workshop werd gegeven door Jillis Verbeek en Miriam , trainer beeldende vorming Kunstbedrijf Arnhem en leerkracht basisonderwijs.

Workshop 6 - Aan de slag met een interactief lespakket over de hersenen

Workshop Donders Teaching KitKennis over de werking van de hersenen en de cognitieve functies betrokken bij leren is nuttig voor zowel leraren als leerlingen. Deze kennis kan helpen om invloeden op het leerproces beter te leren herkennen, te begrijpen en uiteindelijk te reguleren. Deze kennis zou kunnen bijdragen aan een positief zelfbeeld bij leerlingen en ze het gevoel geven dat zij zelf de baas zijn over hun leerproces.

In deze workshop introduceren we de Donders Teaching Kit: een gratis lespakket over neurowetenschappen voor basisscholen. De Teaching Kit bestaat uit toegankelijke, interactieve activiteiten, verhalen, strips en spelletjes die kinderen laten kennismaken met o.a. aandacht, geheugen, stress en emoties. In de workshop gaan we aan de slag met verschillende materialen en activiteiten uit dit lespakket om te ontdekken hoe de hersenen werken en hoe kinderen het leren kunnen optimaliseren.

Deze workshop werd gegeven door Sophie Akkermans & Ella Bosch, junior onderzoekers bij het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag

Workshop 7 - Basisworkshop onderzoekend leren (bovenbouw)

BasisworkshopBij projecten onderzoekend leren wordt aangesloten bij de nieuwsgierige houding die kinderen van nature hebben, doordat kinderen de kans krijgen om hun eigen vragen te onderzoeken. Kinderen leren daardoor hoe wetenschappelijke kennis tot stand komt en doen daarbij verschillende onderzoeksvaardigheden op, zoals analyseren en kritisch denken.

Deze workshop is speciaal bedoeld voor deelnemers aan de Winterschool die nog geen ervaring hebben met (onze manier van) onderzoekend leren Door het volgen van deze workshop leer je de basis van het onderzoekend leren en heb je voldoende kennis om workshop 1 t/m 3 te volgen.

Tijdens de workshop maak je kennis met de zeven stappen van onderzoekend leren. Ook ga je aan de slag met concrete hulpmiddelen en materialen die ingezet kunnen worden in de klas. In de workshop staat centraal hoe je vragen stellen bij leerlingen kunt stimuleren en hoe je leerlingen vervolgens kunt begeleiden bij het maken van een goede onderzoeksvraag.

Deze workshop werd gegeven door Josje Dinghs, projectmedewerker Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit en leraar op basisschool Laurentiushof in Vierlingsbeek.

Workshop 8 - Onderzoekend leren met het jonge kind

Jonge kinderen ontdekken de hele dag door. Onderzoekend leren sluit aan bij deze ontdekkingen en de vragen van kinderen en biedt kinderen de kans om, met hulp van de leraar, een klein onderzoek uit te voeren. Kinderen doen hierdoor al op jonge leeftijd ervaring op met onderzoek doen en ervaren dat ze zelf antwoord kunnen krijgen op hun vragen.

Deze workshop is speciaal bedoeld voor deelnemers aan de Winterschool die kennis hebben van het jonge kind (groep 1 t/m 4). Tijdens deze workshop gaan we in op hoe je onderzoek doen kunt stimuleren bij het jonge kind. Wat voor vragen stellen zij en wat kunnen ze zelf onderzoeken? Hoe haal je aanknopingspunten voor vragen uit een klassengesprek? We gaan met name in op de rol die jij als leerkracht aanneemt. Voor deze workshop is geen specifieke kennis en/of ervaring nodig van onderzoekend leren.

Deze workshop werd gegeven door Josje Dinghs, projectmedewerker Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) en leraar op basisschool Laurentiushof in Vierlingsbeek en Jan van Baren-Nawrocka, adviseur Wetenschapseducatie en projectleider bij het WKRU.