Zoek in de site...

Lezingen

Lezing 1 - Het wonderkind David GorlaeusChristoph Luthy

Prof. dr. Christoph Lüthy (winnaar RSA 2013)

De lezing van Christoph Lüthy tijdens Winterschool 2014 was één van de best gewaardeerde lezingen van de afgelopen jaren. Het onderwerp leent zich goed voor deze feestelijke Winterschool omdat het veel verschillende vakgebieden met elkaar verbindt. In het project komen aspecten van geschiedenis, filosofie, scheikunde, natuurkunde en het jonge brein aan bod. Het geeft daardoor een breed perspectief op wetenschap, iets wat ook het WKRU nastreeft met haar projecten.

Inhoud lezing

Christoph Lüthy zal je meenemen in een verhaal over de jonge natuurfilosoof David Gorlaeus (1591- 1612). Deze jongen werd slechts 21 jaar. Toch heeft hij twee boeken geschreven die fysica en metafysica bij elkaar brachten en die de filosofie en natuurwetenschap van de zeventiende eeuw volledig op zijn kop hebben gezet. In zijn onderzoek reconstrueerde Christoph Lüthy het levensverhaal van Gorlaeus en probeerde hij te achterhalen waarom deze jongen de behoefte voelde om de filosofie en wetenschap van zijn tijd door een nieuw model te vervangen.

Lezing 2 - Waarnemen en bewegenPieter Medendorp

Prof. dr. Pieter Medendorp (winnaar RSA 2012)

In tien jaar Winterschool is er bijna ieder jaar een lezing en een workshop over het brein geweest. Dit is te danken aan het goede onderzoek dat er op het Donders Instituut (hersenwetenschappen) wordt gedaan, maar ook aan het enthousiasme van de onderzoekers om hun onderzoek te delen met kinderen. Het project van Pieter Medendorp is één van de populairdere projecten vanuit het Donders Instituut en wordt nog steeds op verschillende plaatsen uitgevoerd: niet alleen door leraren in het basisonderwijs, maar ook op diverse publiekdagen van de universiteit.

Inhoud lezing

Pieter Medendorp zal tijdens zijn lezing ingaan op wat er in de hersenen gebeurt wanneer we onze bewegingen afstemmen op onze waarnemingen. We zijn voortdurend in beweging en voeren tegelijkertijd ook allerlei acties uit. Schijnbaar onbewust anticiperen we op een beweging van ons lichaam, terwijl we tegelijkertijd ook letten op de veranderende posities van onszelf en die van andere mensen en voorwerpen in ons blikveld. Dit alles gebeurt onbewust en we hebben wonderlijke controlemechanismen die zorgen dat we de juiste beslissingen nemen, of niet.

Het filmpje "The man who lost his body" BBC Horizon (1998) die Pieter Medendorp laat zien in zijn lezing is te bekijken via youtube: https://www.youtube.com/watch?v=H-jLDkZhZY4

Lezing 3 – Uniek door foutjes in je DNAHan Brunner

Prof. dr. Han Brunner (winnaar RSA 2011, samen met prof. dr. Joris Veltman)

Het thema DNA van Han Brunner en Joris Veltman behoort tot één van onze topprojecten. Wij presenteren dit thema daarom graag opnieuw op deze tiende Winterschool. Het project laat kinderen via activiteiten kennismaken met de werking van DNA. Daarmee is het project ook bruikbaar bij diverse andere projecten over DNA die het WKRU door de jaren heen met onderzoekers heeft ontwikkeld. Het project is tevens vertaald naar het Engels en aangevuld met activiteiten rondom nieuwsgierigheid.

Inhoud lezing

Han Brunner zal vertellen over het winnende onderzoek dat destijds een geheel nieuwe kijk heeft gegeven op de genetische oorzaken van ziekten. In hun onderzoek naar de oorzaak van verstandelijke handicaps ontdekte het team van Han Brunner dat nieuwe mutaties in het DNA een groot deel van de onderzochte verstandelijke handicaps verklaren. Waar eerder onderzoek vooral gericht was op de rol van de overerfbare genetische variatie, hebben zij met dit onderzoek laten zien dat we ons misschien veel beter kunnen richten op nieuwe genetische variatie.