Zoek in de site...

Workshops Winterschool 2019

Winterschool 2019Workshop 1 - Het wonderkind David Gorlaeus

In deze workshop wordt het levensverhaal van het wonderkind David Gorlaeus in verband gebracht met de vraag hoe jongeren denken en handelen. Gorlaeus haalde de gevestigde denkbeelden van zijn tijd grondig overhoop. Kon hij dat makkelijker vanwege zijn jonge leeftijd? Door middel van experimenten ontdek je in deze workshop dat mensen heel  sterk geneigd zijn om aan bestaande ideeën vast te houden. Kennis heeft dus invloed op ons vermogen om creatief te denken. Door dezelfde activiteiten ook in de klas te doen, kun je ontdekken of dit bij kinderen anders is dan bij volwassenen.

Winterschool 2019Workshop 2 - Waarnemen en bewegen

Waarom kun je jezelf niet kietelen? Hoe coördineren jouw zintuigen jouw acties? Je bent je niet bewust van wat er in je hersenen gebeurt, maar toch ben je wel in staat om dat wat je ziet, goed af te stemmen met dat wat je doet. In deze workshop ga je door middel van een aantal activiteiten ontdekken hoe goed onze hersenen waarnemingen en bewegen op elkaar afstemmen. Door het ontregelen van de waarneming ga je ook ervaren hoe snel onze hersenen zich aanpassen aan nieuwe waarnemingen.

Winterschool 2019Workshop 3 - Uniek door foutjes in je DNA

Je erfelijk materiaal, je DNA, krijg je van je beide ouders. Door eigenschappen van beiden ouders te combineren, is ieder mens uniek. DNA zit in iedere cel. Op het moment dat cellen zich vermenigvuldigen wordt het DNA als het ware gekopieerd. Soms ontstaan er bij dat kopiëren ‘foutjes’, waardoor stukjes van je DNA op geen van beide ouders lijken, dit noemen we mutaties. In deze workshop ervaar je dat iedereen uniek is. Je leert hoe het kopiëren van DNA werkt door het zelf na te bootsen en ontdekt daarbij hoe foutjes kunnen ontstaan.

Winterschool 2019Workshop 4 - Gesprekken om van te leren

Gesprekken voeren met kinderen is een veelvoorkomende activiteit in het onderwijs. Maar hoe zorg je tijdens een gesprek dat de beurten ‘eerlijk’ worden verdeeld, dat leerlingen goed naar elkaar luisteren en dat er veel te leren valt? Dat is niet gemakkelijk. In deze workshop leer je hoe je meer kunt halen uit gesprekken met kinderen. We gaan in op de kenmerken van goede gesprekken, je leert welke gesprekstechnieken je kunt inzetten, en je bereidt zelf een gespreksactiviteit voor die je met de leerlingen in jouw klas kunt gaan voeren.

Deze workshop wordt gegeven door dr. Chiel van der Veen, universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam.

Winterschool 2019Workshop 5 - Maakonderwijs brengt beweging

Bij maakonderwijs komen leerlingen tot innovatieve ideeën en creatieve inzichten. In een Microbit-vaardigheidstraining leer je te denken en te werken als een programmeur. Waarna we met de didactiek van het ontwerpend leren vanuit jouw verbeelding vorm geven aan beweging. Dit met behulp van de microcomputer, een elektromotortje en gerecycled materiaal. We staan in het bijzonder stil bij de fase van het maken en testen; prototyping. We hopen jou te inspireren onderwijs te geven dat leerlingen in staat stelt vorm te geven aan hun toekomst.

Deze workshop wordt gegeven door Albien Hendriks (Lerarenopleider beeldende vorming HANPabo), Ron Does (Mediamentor & specialist maakonderwijs iXperium) en Maarten Hennekes (Leider maakonderwijs HAN Pabo/CLC Arnhem).

Winterschool 2019Workshop 6 - Meertaligheid in de klas

In bijna iedere klas zitten meertalige leerlingen. Hoe ga je hier als leraar mee om? Op de Radboud Universiteit wordt veel onderzoek gedaan naar meertaligheid. In deze workshop wordt deze expertise ingezet om je meer inzicht te geven in meertaligheid. Deelnemers zullen ervaren wat het betekent om meertalig te zijn. Daarnaast maken ze kennis met taalonderzoek: hoe komen de inzichten in meertaligheid tot stand? De workshop wordt afgesloten met een interactieve discussie waarin op basis van ervaringen van de deelnemers concrete handvatten worden gegeven om de moedertaal van meertalige leerlingen te betrekken en te benutten in de klas.

Deze workshop wordt gegeven door Gerrit Jan Kootstra, onderzoeker meertalige taalontwikkeling aan de Radboud Universiteit en consultant taalonderwijs en meertaligheid bij Hogeschool Windesheim.

Winterschool 2019Workshop 7 - Basisworkshop onderzoekend leren

Deze workshop is uitdrukkelijk bedoeld voor deelnemers aan de Winterschool die nog geen ervaring hebben met (onze manier van) onderzoekend leren. Door het volgen van deze workshop leer je de basis van het onderzoekend leren en heb je voldoende kennis om workshop 1 t/m 3 te volgen. Tijdens de workshop maak je kennis met de zeven stappen van onderzoekend leren. Ook ga je aan de slag met concrete hulpmiddelen en materialen die ingezet kunnen worden in de klas. In de workshop staat centraal hoe je vragen stellen bij leerlingen kunt stimuleren en hoe je leerlingen vervolgens kunt begeleiden bij het maken van een goede onderzoeksvraag.

Deze workshop wordt gegeven door Jan van Baren-Nawrocka, adviseur Wetenschapseducatie en projectleider bij het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit.