Zoek in de site...

Workshops Winterschool 2023

Workshop Magnetisme - Naar supersnelle energiezuinige dataopslag

In deze workshop duik je in de escaperoom die dr. Johan Mentink samen met de leraren van basisschool de Gazelle heeft ontwikkeld. Wat is er eigenlijk nodig om een knoop in een magneet te leggen? En hoe kun je ervoor zorgen dat een slinger rechtop kan blijven balanceren? Tot slot delen de leraren van de Gazelle hun ervaringen met het verloop van het project ‘Magnetische knopen’ in de klas.

Workshop Koning en de monarchie - Tenminste houdbaar tot...?

Duik tijdens deze actieve workshop zelf in de Grondwet. Hoe ziet het dagelijks leven van de Koning er eigenlijk uit? En als de Koning zelf niet verantwoordelijk is, wie moet er dan voor hem of haar opdraaien? Tot slot delen de leraren van basisscholen De Laarhorst en De Laarakker hun ervaringen met het verloop van het project ‘Koning en de monarchie’ in de klas.

Workshop Kinderen redden - Duik de koloniale bronnen in

In deze workshop duik je zelf de bronnen in. Je maakt kennis met kinderen die opgroeiden in het Vincentius-gesticht op Java en onderzoekt hoe hun dagelijks leven eruitzag. Vervolgens reflecteer je samen op de manier waarop deze kinderen zijn behandeld. Ter afsluiting delen de leraren van Daltonschool De Borgwal hun ervaringen uit de klas met het project ‘Kinderen redden?’

Didactische workshop - Wetenschap en technologie combineren met taal, hoe doe je dat?

Het integreren van taal- en W&T-onderwijs heeft tal van voordelen: het versterken van mondelinge taal bij W&T vergroot de woordenschat van leerlingen en met taal wordt het redeneren en begripsvorming bij W&T verdiept. Ook bij het koppelen van specifiek begrijpend lezen en W&T vullen de vakken elkaar aan; als leerlingen eerst een experiment bij W&T doen, zijn ze daarna gemotiveerd en geïnteresseerd om hier meer over te lezen.

In deze workshop gaan we kijken hoe bij een W&T-les specifiek aan mondelinge taal gewerkt kan worden. Ook zullen we kijken naar voorbeeldlessen waarin begrijpend lezen en W&T gecombineerd worden. Kunnen we zelf ook zo’n les ontwerpen?

De workshop sluit aan bij het didactische hoofdstuk van het twaalfde boek uit de reeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in’ dat je krijgt bij deelname aan de Winterschool 2023.

Didactische workshop - Leerlijn onderzoeksvaardigheden

De workshop is gebaseerd op de Leerlijn onderzoeksvaardigheden van de Radboud Universiteit. Deze leerlijn, die loopt van kleuter- tot examenklas, is ontwikkeld in samenwerking met leraren. De leerlijn geeft houvast bij het ontwerpen en kiezen van lessen waarin leerlingen zelf onderzoek doen door leerdoelen te beschrijven en kort de begeleiding aan te stippen bij vijf vaardigheden: onderzoeksvraag formuleren, hypothese vormen, onderzoeksplan maken en uitvoeren, resultaten analyseren en concluderen en rapporteren.

In deze workshop gebruiken we de leerlijn om te kijken in hoeverre de verschillende vaardigheden al aan bod komen in je eigen lessen. Waar en hoe kunnen bestaande lessen worden verbeterd? Welke aanvullende lessen kunnen helpen de vaardigheden te ontwikkelen? We kijken hierbij ook naar de opbouw van vaardigheden over de jaren. Dit doen we door kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen, zowel onderling als met de workshopgever die meedenkt vanuit de kennis en ervaring van het Wetenschapsknooppunt. Mocht je je al in de leerlijn willen verdiepen: deze is hier online te vinden en gratis te bestellen.