Zoek in de site...

Thema's Winterschool 2023

Deze Winterschool worden er vijf verschillende workshops aangeboden. De bovenste drie workshops gaan over een wetenschappelijk thema en de vertaling daarvan naar de klas. De andere twee workshops behandelen een didactisch thema. De workshops met wetenschappelijk thema bestaan uit een lezing van dertig minuten, gevolgd door een actieve workshop van een uur waarin je ervaart hoe je het thema in je klas kunt inzetten. De workshops met een didactisch thema bevatten een theoretisch deel van ongeveer een half uur en een actief deel van een uur.

Magnetische knopen

Naar supersnelle energiezuinige dataopslag

GV_2209A1032

Door dr. Johan Mentink en basisschool de Gazelle

Iedereen heeft wel ergens een magneetje liggen. Maar wist je dat voor het opslaan van foto’s ook magneten worden gebruikt? En veel ook! Voor een eenvoudige selfie, gemaakt met een telefoon, zijn al gauw 24 miljoen magneten nodig. Om al onze digitale gegevens op te slaan, gebruiken we enorme datacenters die samen het geheugen van ons internet vormen. En die zuigen energie. Er is dus behoefte aan kleinere, energiezuinige magneten.

Lezing

In zijn lezing legt dr. Johan Mentink, universitair docent natuurkunde, uit dat het helemaal niet zo simpel is om magneten kleiner en kleiner te maken. Hij laat zien hoe zijn onderzoek naar skyrmions, knopen in de structuur van een magneet, wellicht een oplossing kan bieden.

Workshop

logo de GazelleIn de aansluitende workshop duik je in de escaperoom die dr. Johan Mentink samen met de leraren van basisschool de Gazelle heeft ontwikkeld. Wat is er eigenlijk nodig om een knoop in een magneet te leggen? En hoe kun je ervoor zorgen dat een slinger rechtop kan blijven balanceren? Tot slot delen de leraren van de Gazelle hun ervaringen met het verloop van het project ‘Magnetische knopen’ in de klas.

Workshop - Koning en de monarchie

Tenminste houdbaar tot…?

GV_2209A1037Door prof. mr. Paul Bovend'Eert en basisscholen De Laarhorst en De Laarakker

Altijd al willen werken voor de overheid? Voor je in een overheidsfunctie aan de slag kunt, zul je eerst verkozen of benoemd moeten worden. Zo werkt dat in een parlementaire democratie. Toch is hier één uitzondering op. Willem-Alexander is namelijk aan zijn baan gekomen door erfopvolging. En na hem zal zijn dochter Amalia het stokje overnemen. En dat is niet de enige uitzonderingsregel die alleen voor de Koning geldt. Hij betaalt ook geen belasting en is niet zelf verantwoordelijk voor wat hij doet. Maar passen deze uitzonderingsregels nog wel binnen een moderne democratie?

Lezing

In zijn lezing vertelt prof. mr. Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht, over zijn onderzoek waarin hij uitzocht hoe het moderniseren van het koningschap er staatsrechtelijk uit zou kunnen zien. Ook beantwoordt hij de vraag of de term modernisering hier eigenlijk wel op zijn plaats is?

Workshop

Logo's Laarhorst_LaarakkerNa de lezing duik je tijdens een actieve workshop zelf in de Grondwet. Hoe ziet het dagelijks leven van de Koning er eigenlijk uit? En als de Koning zelf niet verantwoordelijk is, wie moet er dan voor hem of haar opdraaien? Tot slot delen de leraren van basisscholen De Laarhorst en De Laarakker hun ervaringen met het verloop van het project ‘Koning en de monarchie’ in de klas.

Kinderen redden?

Duik de koloniale bronnen in

RSA21_Team Monteiro, Derksen, ReicheltDoor prof. dr. Marit Monteiro, dr. Maaike Derksen en Marleen Reichgelt MA en Daltonbasisschool De Borgwal

In de weeshuizen van Nederlands-Indië zaten veel lokale (Indische) kinderen die geen wees waren. Dit kwam voort uit het idee bij de kolonisator dat Nederlandse missionarissen in weeshuizen beter dan Javaanse ouders wisten hoe ze kinderen moesten opvoeden. Via de kinderen werd zo een ‘beschavingsoffensief’ ingezet. In Nederland, waar geld voor deze instituten werd ingezameld, werd dit als een vorm van liefdadigheid gepresenteerd. Hoewel de meeste Nederlanders hier nu anders over zouden denken, is er wel een verband te leggen met actuele discussies over adoptie, ontwikkelingshulp en liefdadigheid.

Lezing

Prof. dr. Marit Monteiro, dr. Maaike Derksen en Marleen Reichgelt MA, geschiedkundigen, doen onderzoek naar beschavingsoffensieven in voormalig Nederlands-Indië. In hun lezing vertellen zij over de internaten, weeshuizen en andere kindertehuizen waar kinderen, gescheiden van hun ouders en omgeving, werden opgevoed en onderwezen. Waarom mochten deze kinderen niet gewoon bij hun ouders opgroeien? Waarvan moesten deze kinderen ‘gered’ worden en welke gevolgen bracht dit met zich mee?

Workshop

Logo-DeBorgwal-transparantIn de aansluitende workshop duik je zelf de bronnen in. Je maakt kennis met kinderen die opgroeiden in het Vincentius-gesticht op Java en onderzoekt hoe hun dagelijks leven eruitzag. Vervolgens reflecteer je samen op de manier waarop deze kinderen zijn behandeld. Ter afsluiting delen de leraren van Daltonschool De Borgwal hun ervaringen uit de klas met het project ‘Kinderen redden?’

Workshop - Wetenschap en technologie combineren met taal, hoe doe je dat?

Door dr. Anna Hotze

foto Anna Hotze

Het integreren van taal- en W&T-onderwijs heeft tal van voordelen: het versterken van mondelinge taal bij W&T vergroot de woordenschat van leerlingen en met taal wordt het redeneren en begripsvorming bij W&T verdiept. Ook bij het koppelen van specifiek begrijpend lezen en W&T vullen de vakken elkaar aan; als leerlingen eerst een experiment bij W&T doen, zijn ze daarna gemotiveerd en geïnteresseerd om hier meer over te lezen.

In deze workshop gaan we kijken hoe bij een W&T-les specifiek aan mondelinge taal gewerkt kan worden. Ook zullen we kijken naar voorbeeldlessen waarin begrijpend lezen en W&T gecombineerd worden. Kunnen we zelf ook zo’n les ontwerpen?

De workshop sluit aan bij het didactische hoofdstuk van het twaalfde boek uit de reeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in’ dat je krijgt bij deelname aan de Winterschool 2023.

logo ipaboDr. Anna Hotze is Lector Wetenschap en Technologie en Manager Kenniscentrum bij Hogeschool IPABO en auteur van het boek “Wetenschap en technologie in de klas: Handvatten voor een succesvolle uitvoering” (Pica, 2022) dat dit najaar verschijnt.

Workshop - Leerlijn onderzoeksvaardigheden

Welke doelen en vaardigheden komen in jouw onderzoekende les aan bod?

Door Jan van Baren-Nawrocka

Jan van Baren-Nawrocka- webDe workshop is gebaseerd op de Leerlijn onderzoeksvaardigheden van de Radboud Universiteit. Deze leerlijn, die loopt van kleuter- tot examenklas, is ontwikkeld in samenwerking met leraren. De leerlijn geeft houvast bij het ontwerpen en kiezen van lessen waarin leerlingen zelf onderzoek doen door leerdoelen te beschrijven en kort de begeleiding aan te stippen bij vijf vaardigheden: onderzoeksvraag formuleren, hypothese vormen, onderzoeksplan maken en uitvoeren, resultaten analyseren en concluderen en rapporteren.

In deze workshop gebruiken we de leerlijn om te kijken in hoeverre de verschillende vaardigheden al aan bod komen in je eigen lessen. Waar en hoe kunnen bestaande lessen worden verbetert? Welke aanvullende lessen kunnen helpen de vaardigheden te ontwikkelen? We kijken hierbij ook naar de opbouw van vaardigheden over de jaren. Dit doen we door kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen, zowel onderling als met de workshopgever die meedenkt vanuit de kennis en ervaring van het Wetenschapsknooppunt. Mocht je je al in de leerlijn willen verdiepen: deze is hier online te vinden en gratis te bestellen.

Jan van Baren-Nawrocka is adviseur wetenschapseducatie bij het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) en een van de auteurs van de leerlijn.