Zoek in de site...

Boek 11

Cover Boek 11 webWetenschappelijke thema's

In boek elf staan de thema’s ‘Geloven’, ‘Neustussenschot’ en ‘Samenwerkende zintuigen’ centraal. De activiteiten bij de thema’s zijn concreet en in detail uitgewerkt, zodat ze makkelijk uit te voeren zijn in de klas.

Geloven gaat over hoe religie mensen beïnvloedt in hun denken en doen, en hoe juist niet. Leerlingen onderzoeken de verschillende rollen die religie, islam in het bijzonder, kan spelen in mensen hun dagelijks leven. Ze leren hoe verschillende aspecten van religie met elkaar samenhangen en hoe je dit kunt meten. Ook ervaren ze dat onderzoek kan helpen om feiten en onderbuikgevoelens van elkaar te kunnen onderscheiden.

Neustussenschot gaat over de anatomie van de neus en het belang van goed kunnen ruiken. Leerlingen ontdekken dat mensen geuren heel verschillend kunnen ervaren. Ze onderzoeken wat er gedaan kan worden om beter door je neus te ademen en maken kennis met verschillende onderzoeksopzetten waarin eerlijk onderzoek centraal staat.

Samenwerkende zintuigen gaat over synesthesie: het verschijnsel waarbij de zintuigen van sommige mensen op een bijzondere manier samenwerken. Leerlingen doen verschillende testjes bij zichzelf en bij anderen om te ontdekken in hoeverre zij zelf automatisch koppelingen maken tussen bijvoorbeeld letters en kleuren. Ook worden ze uitgedaagd om splinternieuwe woorden te bedenken en onderzoeken ze welke kleur het beste past bij een product.

Enkele voorbeelden van onderzoeksvragen

  • Hoe voelen kinderen zich als ze voor het eerst bidden?
  • Wat is het verband tussen hoe goed je kunt ademen door je neus en hoe ver je kunt rennen?
  • Hebben mensen een andere kleurassociatie bij rapmuziek dan bij dancemuziek?

Didactisch hoofdstuk

Het elfde boek bevat tevens een didactisch inhoudelijk hoofdstuk getiteld ‘Klein beginnen met onderzoek’. In dit hoofdstuk laat Jos Marell zien dat onderzoek doen niet moeilijk hoeft te zijn. Door onderzoek vaker klein te houden, kun je vroeger, sneller, meer en frequenter resultaat boeken en op den duur meer diepgang realiseren bij complexere vormen van onderzoek.

Online materiaal

De materialen, werkbladen en links van alle hoofdstukken zijn te vinden op www.wetenschapdeklasin.nl (verwijst naar een andere website). Daar kun je tevens de activiteiten en de pdf’s van de hoofdstukken inzien. Op deze website staat ook de leidraad onderzoekend leren (inclusief materialen), die je helpt om een project onderzoekend leren vorm te geven in de klas.