Zoek in de site...

Boek 12

Boek_12_WDDKI_Cover_frontWetenschappelijke thema’s

In boek twaalf staan de thema’s ‘Koning’, ‘Kinderen redden?’ en ‘Magnetische knopen’ centraal. De activiteiten bij de thema’s zijn concreet en in detail uitgewerkt, zodat ze makkelijk uit te voeren zijn in de klas.

Koning gaat over de modernisering van het koningschap en over de vraag of modern koningschap eigenlijk wel mogelijk is. In dit thema maken leerlingen kennis met alle Koningen en Koninginnen van Nederland en ontdekken dat zij over tijd steeds minder macht kregen. Doe samen met de kinderen het Grondwet-opzoek-spel en leer hen zo meer over de huidige functies van de koning.

Kinderen redden? gaat over de opvoeding en het onderwijs in weeshuizen van de voormalige kolonie Nederlands-Indië en welke verreikende en langdurige gevolgen dit had. Leerlingen worden nieuwsgierig gemaakt naar het koloniale verleden van Nederland en Indonesië en door het archief in te duiken leren ze over het leven van de kinderen in het Vincentius-weeshuis. Ook vormen ze hun eigen mening over de situatie en leren ze kritisch naar bronnen kijken.

Magnetische knopen gaat over skyrmions, knopen in de structuur van een magneet, die mogelijk kunnen bijdragen aan een oplossing voor kleinere en energiezuinigere dataopslag. Leerlingen onderzoeken verschillende eigenschappen van magneten en ontdekken wat deze met magnetische knopen te maken hebben. Door een slinger te maken die recht omhoog blijft staan, ontdekken ze een belangrijk principe achter skyrmions: dat instabiel soms toch stabiel kan worden.

Didactisch hoofdstuk

Het twaalfde boek bevat tevens een didactisch inhoudelijk hoofdstuk over taal en W&T. In dit hoofdstuk laat dr. Anna Hotze zien hoe je taal en W&T met elkaar kunt integreren. Een taalgerichte aanpak van W&T versterkt de begripsontwikkeling van leerlingen en andersom geeft het de mogelijkheid om in een rijke betekenisvolle situatie aan taalvaardigheid te werken. In het hoofdstuk worden diverse concrete suggesties gegeven om het mondelinge taalgebruik en begrijpend lezen van leerlingen te bevorderen tijdens W&T-lessen.

Online materiaal

De materialen, werkbladen en links van alle hoofdstukken zijn vanaf 25 januari 2022 te vinden op www.wetenschapdeklasin.nl. Daar kun je vanaf dat moment ook de activiteiten en de pdf’s van de hoofdstukken inzien. Op deze website staat tevens de leidraad onderzoekend leren (inclusief materialen), die je helpt om een project onderzoekend leren vorm te geven in de klas.