Zoek in de site...

Typisch Nederlands, Elkaar begrijpen en Het oog

Boek 5Wetenschappelijke thema's

In boek vijf staan de thema’s ‘Typisch Nederlands’, ‘Elkaar begrijpen’ en ‘Het oog’ centraal. De activiteiten bij de thema’s zijn concreet en in detail uitgewerkt, zodat ze makkelijk uit te voeren zijn in de klas.

Typisch Nederlands gaat over onderzoek naar de oorsprong van de Nederlandse identiteit. Wat bedoelen we eigenlijk als we over ‘typisch Nederlands’ en een nationale identiteit spreken? Wat houdt deze in en waar komt deze vandaan?

Elkaar begrijpen gaat over de vraag hoe we elkaar kunnen begrijpen. Er wordt o.a. uitgelegd waarom robots moeite hebben ons te begrijpen. Wat gebeurt er in ons brein als we elkaar proberen te begrijpen?

Het oog gaat over oogaandoeningen, specifiek over leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Wat zijn de erfelijke oorzaken van deze ziekte? Hoe werkt het oog en wat gebeurt er met je zicht als je door brillen van verschillende sterktes kijkt?

Enkele onderzoeksvragen van kinderen:

  • Wie kunnen beter het eerste couplet van het volkslied zingen: kinderen die op voetbal zitten of kinderen die niet op voetbal zitten?
  • Gebruik je dezelfde woorden als je iets uitlegt aan een kleuter en als je iets uitlegt aan een kind uit groep 7?
  • Dragen de ouders van kinderen met een bril zelf ook een bril of lenzen?

Didactische hoofdstukken

Het boek bevat een inhoudelijk hoofdstuk over nieuwsgierigheid: dat is waar onderzoekend leren mee begint. Nieuwsgierigheid is een belangrijke voorwaarde voor leren; daarom is het belangrijk dat leraren weten hoe zij de nieuwsgierigheid kunnen stimuleren bij de leerlingen.

Online materiaal

De materialen, werkbladen en links van alle hoofdstukken zijn te vinden op www.wetenschapdeklasin.nl. Daar kun je tevens de activiteiten en de pdf’s van de hoofdstukken inzien. Op deze website staat ook de leidraad onderzoekend leren (inclusief materialen), die je helpt om een project onderzoekend leren vorm te geven in de klas.

Boek 5 is niet langer te bestellen via het bestelformulier. Er zijn nog enkele laatste exemplaren beschikbaar. Bij interesse graag mailen naar infowkru@ru.nl