Zoek in de site...

Malaria, Jheronimus Bosch en Geheugen

Cover - WKRU boek 7Wetenschappelijke thema's

In boek zeven staan de thema’s ‘Malaria’, ‘Jheronimus Bosch’ en ‘Geheugen’ centraal. De activiteiten bij de thema’s zijn concreet en in detail uitgewerkt, zodat ze makkelijk uit te voeren zijn in de klas.

Malaria gaat over de verspreiding van malaria en manieren om infecties te voorkomen. De verspreiding van malaria verloopt via muggen, maar hoe werkt dat eigenlijk? Wat zijn andere manieren voor ziektes om zich te verspreiden? Wat zijn parasieten? En wat is de rol van de mens bij de verspreiding van malaria?

Jheronimus Bosch gaat over het leven en de schilderijen en tekeningen van Jheronimus Bosch. Wat zijn beroemde werken van Bosch? Wat maakt zijn werk zo bijzonder? Wat probeerde de schilder door middel van zijn schilderijen te vertellen? En wat is er eigenlijk onder de verf te vinden?

Geheugen gaat over hoe we gebeurtenissen kunnen onthouden en hoe deze in de hersenen worden opgeslagen. Welke technieken kun je toepassen om iets makkelijker te onthouden? Waarom werken bepaalde geheugentechnieken? En op welke verschillende manieren kun je je geheugen testen?

Enkele onderzoeksvragen van kinderen:

  • Hebben verschillende mensen evenveel last van een muggenbult?
  • Wat vinden leerlingen en leerkrachten van onze school het meest opvallend aan Tuin der lusten?
  • Hoeveel plaatjes kunnen kinderen uit onze klas onthouden voor ze er één vergeten?

Didactische hoofdstukken

Het boek bevat een leidraad onderzoekend leren. Hierin staat stap voor stap beschreven hoe je een project onderzoekend leren uit kunt voeren in de klas volgens de zevenstappendidactiek van Van Graft en Kemmers (2007). Dit is de meest recente leidraad.

Daarnaast bevat het boek een didactisch inhoudelijk hoofdstuk over observeren. Observeren maakt nieuwsgierig, leidt tot nieuwe kennis én tot nieuwe vragen. Het is daarom een belangrijke vaardigheid bij onderzoekend leren. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat observeren precies is en hoe je dit aan kinderen kunt leren.

Online materiaal

De materialen, werkbladen en links van alle hoofdstukken zijn te bekijken via www.wetenschapdeklasin.nl. Tevens vind je hier de leidraad onderzoekend leren inclusief materialen. De overige hoofdstukken komen online zodra het nieuwe boek uit is (januari 2019).