Zoek in de site...

Sport, Slimme computers en Automatisch gedrag

Cover - WKRU boek 9-webWetenschappelijke thema's

In boek negen staan de thema’s ‘Sport’, ‘Slimme computers’ en ‘Automatisch gedrag’ centraal. De activiteiten bij de thema’s zijn concreet en in detail uitgewerkt, zodat ze makkelijk uit te voeren zijn in de klas.

Sport gaat over het effect van (extreem veel) bewegen op de gezondheid van het hart. Leerlingen ontdekken in dit project hoeveel bloed het hart per minuut in het lichaam rondpompt. Ze leren dat er verschillende intensiteiten zijn waarop je kunt bewegen en ervaren zelf wat er met hun hartslag gebeurt bij verschillende beweegintensiteiten. Ook leren ze verschillende manieren kennen waarop je kunt onderzoeken hoeveel iemand beweegt.

Slimme computers gaat over hoe pathologen te werk gaan bij het opsporen van de ziekte borstkanker, en hoe kunstmatige intelligentie hen daarbij kan helpen. In dit thema ontdekken leerlingen wanneer een computer ‘slim’ is. Met behulp van een programma kunnen ze zelf een computer trainen om bepaalde beelden te leren herkennen. Ook kruipen ze in de huid van een dokter en oefenen ze met het stellen van een diagnose.

Automatisch gedrag gaat over aanleren en onderdrukken van automatisch gedrag. Leerlingen ervaren in dit project hoe lastig het kan zijn om automatisch gedrag te onderdrukken; en onderzoeken of het moeilijker of makkelijker is als er straf of beloning aan gekoppeld is. Ze leren hoe je automatisch gedrag kunt meten en onderzoeken automatisch gedrag bij dieren. Ook bootsen ze na hoe de hersenen informatie uit de omgeving verwerken.

Enkele onderzoeksvragen van kinderen:

  • Kan de beweegscore voorspellen hoe snel iemands hart zich herstelt na de shuttlerun?
  • Kun je een slimme computer voor de gek houden?
  • Kun je tijdens atletiek een omgekeerd commando leren uitvoeren?

Didactisch hoofdstuk

Het negende boek bevat tevens een didactisch inhoudelijk hoofdstuk over het voeren van een dialogisch gesprek. In dit hoofdstuk beschrijft dr. Chiel van der Veen hoe je gesprekken met leerlingen kunt voeren die bijdragen aan het leren en de ontwikkeling van leerlingen. In het hoofdstuk laat hij zien wat goede gesprekken zijn, welke rol gesprekken kunnen spelen binnen onderzoekend en ontwerpend leren, en hoe je daar in jouw klas mee aan de slag kunt gaan.

Online materiaal

De materialen, werkbladen en links van alle hoofdstukken zijn te bekijken via www.wetenschapdeklasin.nl. Tevens vind je hier de leidraad onderzoekend leren inclusief materialen. De hoofdstukken uit boek 9 komen online zodra het nieuwe boek uit is (januari 2021).