Zoek in de site...

Missie en visie

Het WKRU heeft als missie om de nieuwsgierige en onderzoekende houding van kinderen en (aankomende) leraren te bevorderen. Het WKRU wil bereiken dat kinderen kritisch nadenken, vragen blijven stellen en weten hoe ze door middel van verschillende soorten onderzoek op zoek kunnen gaan naar een antwoord.

Om dit te bereiken organiseert het WKRU diverse activiteiten waarbij de verbinding wordt gelegd tussen (basis)scholen in de regio Nijmegen, de Faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en onderzoekers van de Radboud Universiteit. In diverse projecten maken leerlingen en leraren kennis met wetenschap. Elk jaar worden er drie wetenschappelijke onderwerpen vertaald naar activiteiten voor het basisonderwijs. Via deze activiteiten worden leerlingen uitgedaagd om zelf een eigen onderzoek op te zetten.

Visie op onderzoekend leren

Het WKRU ziet onderzoekend leren als een wijze van lesgeven waarbij zowel leerlingen als leraren een actieve rol hebben in het leerproces. Bij de uitvoer van een project onderzoekend leren staan bij het WKRU de zeven stappen van Van Graft & Kemmers (2007) centraal. In de benadering van het WKRU is pas sprake van onderzoekend leren als leerlingen zelf, vanuit eigen interesse, hun eigen onderzoeksvraag bedenken en uitvoeren.
Poster De stappen van onderzoekend leren

Expertise van het WKRU

Het WKRU heeft veel expertise in het toepassen van de didactiek van onderzoekend leren (Van Graft & Kemmers, 2007) in de bovenbouw van het basisonderwijs. Via diverse vormen van professionalisering wordt deze overgebracht naar (aankomende) leraren in het (basis)onderwijs. Daarnaast ontwikkelt het WKRU diverse hulpmiddelen voor onderzoekend leren die direct kunnen worden ingezet in de klas.

Het WKRU houdt haar kennis en expertise actueel door literatuurstudie, observaties in de klas, uitwisseling met collega's in het vakgebied en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt er continu gebouwd aan kennis en ervaring.

Het WKRU vindt het belangrijk dat alle kennis en ervaring op het gebied van Wetenschap & Technologie in het onderwijs en onderzoekend leren zowel regionaal, landelijk als internationaal gedeeld wordt. Onze good practices worden verspreid via de websites en de boekenreeks van het WKRU (zie www.wetenschapdeklasin.nl). Ook verschijnen er regelmatig publicaties in nationale en internationale tijdschriften.

Aanbod voor scholen

Het WKRU helpt scholen bij het vormgeven en verduurzamen van Wetenschap & Technologie-onderwijs en het bevorderen van het leren vanuit nieuwsgierigheid. Voor leraren in de regio Nijmegen biedt het WKRU scholing in de didactiek van onderzoekend leren. Daarnaast verspreidt het WKRU diverse concrete materialen en uitgewerkte projecten voor in de klas via de websites en boekenreeks van het WKRU. Het WKRU gaat er vanuit dat de beste resultaten met professionalisering en verduurzaming van W&T worden behaald als het hele schoolteam betrokken is.