Zoek in de site...

Missie en visie

Het WKRU heeft als missie om de nieuwsgierige en onderzoekende houding van kinderen en (aankomende) leraren te bevorderen. Het WKRU wil bereiken dat kinderen kritisch nadenken, vragen blijven stellen en weten hoe ze door middel van verschillende soorten onderzoek op zoek kunnen gaan naar een antwoord.

Om dit te bereiken organiseert het WKRU diverse activiteiten waarbij de verbinding wordt gelegd tussen basisscholen in de regio Nijmegen en onderzoekers van de Radboud Universiteit. In diverse projecten maken leerlingen en leraren kennis met wetenschap en wordt hun onderzoekende houding geprikkeld.

Visie op onderzoekend leren

Het WKRU ziet onderzoekend leren als een wijze van lesgeven waarbij zowel leerlingen als leraren een actieve rol hebben in het leerproces. Bij de uitvoer van een project onderzoekend leren staan bij het WKRU de zeven stappen van Van Graft & Kemmers (2007) centraal. In de benadering van het WKRU is pas sprake van onderzoekend leren als leerlingen zelf, vanuit eigen interesse, hun eigen onderzoeksvraag bedenken en uitvoeren.
Poster De stappen van onderzoekend leren

Expertise van het WKRU

Het WKRU heeft veel expertise in het toepassen van de didactiek van onderzoekend leren (Van Graft & Kemmers, 2007) in de bovenbouw van het basisonderwijs. Via diverse projecten wordt deze overgebracht naar (aankomende) leraren en leerlingen in het basisonderwijs. Daarnaast ontwikkelt het WKRU diverse hulpmiddelen voor het begeleiden van eigen onderzoek door leerlingen, die direct kunnen worden ingezet in de klas.

Het WKRU vindt het belangrijk dat alle kennis en ervaring op het gebied van Wetenschap & Technologie in het onderwijs en onderzoekend leren zowel regionaal, landelijk als internationaal gedeeld wordt. Onze good practices worden verspreid via de websites van het WKRU (zie www.wetenschapdeklasin.nl). Ook delen we onze kennis door te publiceren in vaktijdschriften.

Aanbod voor scholen

Het WKRU helpt scholen bij het vormgeven en verduurzamen van Wetenschap & Technologie-onderwijs en het bevorderen van het leren vanuit nieuwsgierigheid. Voor leraren in de regio Nijmegen biedt het WKRU scholing in de didactiek van onderzoekend leren. Daarnaast verspreidt het WKRU diverse concrete materialen en uitgewerkte projecten voor in de klas via de websites en boekenreeks van het WKRU. Het WKRU gaat er vanuit dat de beste resultaten met professionalisering en verduurzaming van W&T worden behaald als het hele schoolteam betrokken is.