Zoek in de site...

Wetenschapsknooppunt

Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) is in 2009 door prof.dr. Carl Figdor opgericht als eerste Wetenschapsknooppunt van Nederland. Een Wetenschapsknooppunt is een samenwerkingsverband tussen verschillende basisscholen en een (of meer) universiteit(en). Vaak is ook een pabo bij het knooppunt betrokken. Inmiddels telt Nederland twaalf van deze knooppunten.

Alle Wetenschapsknooppunten hebben hetzelfde doel, namelijk het bevorderen van de onderzoekende houding en nieuwsgierigheid van kinderen en (aankomende) leraren. De Wetenschapsknooppunten zetten zich in om wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor het (basis)onderwijs. Binnen het landelijke netwerk van Wetenschapsknooppunten wordt regelmatig expertise en ervaringen uitgewisseld.

Organisatie en netwerk

Het WKRU is binnen de Radboud Universiteit ondergebracht bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. De projecten van het WKRU zijn universiteitsbreed en richten zich op zowel alfa-, bèta- als gamma-onderzoek.

Het WKRU heeft een krachtige verbinding opgezet tussen de Radboud Universiteit, het Radboudumc, de Faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het (basis)onderwijs in de regio. Door de vormgeving van deze samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld in het project Wetenschappelijke doorbraken de klas in!, ontstaat er een multidisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers, pabo-studenten en het basisonderwijs.

Binnen de regio is het WKRU dé expert op het gebied van onderzoekend leren. Het WKRU heeft nauw contact met het Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Gelderland (KWTG) en heeft al bij veel scholen in de regio ontwikkelarrangementen opgezet en uitgevoerd.

Landelijk bereik

De activiteiten en materialen van het WKRU hebben een groot landelijk bereik. Het WKRU geeft regelmatig presentaties en workshops over Wetenschap & Technologie en onderzoekend leren op landelijke kennisuitwisselings- of expertisedagen. De jaarlijkse Winterschool trekt deelnemers uit alle provincies en ook de boekenreeks Wetenschappelijke doorbraken de klas in! heeft een afname in heel Nederland en België.

Internationaal netwerk

Het WKRU heeft een groot internationaal netwerk. Het WKRU is één van de 17 Europese partners in het EU-project PARRISE. In dit onderzoekproject wordt de didactiek van het onderzoekend leren geïntegreerd met maatschappelijke vraagstukken en burgerschapsvorming. Tussen de verschillende Europese partners worden good practices uitgewisseld.

Het WKRU is tevens vertegenwoordigd in de werkgroep 'science education' van het ALLEA-netwerk (All European Academies). Daarnaast presenteert het WKRU regelmatig op internationale (wetenschappelijke) conferenties over haar onderzoeksactiviteiten en ontwikkelde producten.

Jaarverslagenkaft jaarrapportage 2021

Jaarlijks publiceren we een visueel jaarverslag met een overzicht van onze activiteiten, materialen en ons bereik. Bekijk hier ons meest recente jaarverslag uit 2021.