Zoek in de site...

Wetenschapsknooppunt

Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) is in 2009 door prof.dr. Carl Figdor opgericht als eerste Wetenschapsknooppunt van Nederland. Een Wetenschapsknooppunt is een regionaal samenwerkingsverband tussen een universiteit en (basis)scholen in de regio, soms ook met betrokkenheid van een pabo. Inmiddels telt Nederland elf van deze knooppunten.

Alle Wetenschapsknooppunten hebben hetzelfde doel, namelijk het bevorderen van de onderzoekende houding en nieuwsgierigheid van kinderen en (aankomende) leraren. De Wetenschapsknooppunten zetten zich in om wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor het (basis)onderwijs. Binnen het landelijke netwerk van Wetenschapsknooppunten wordt regelmatig expertise en ervaringen uitgewisseld.

Organisatie en netwerk

Het WKRU is binnen de Radboud Universiteit ondergebracht bij de afdeling Research & Impact. De projecten van het WKRU zijn universiteitsbreed en richten zich op zowel alfa-, bèta- als gamma-onderzoek.

Binnen de regio is het WKRU dé expert op het gebied van onderzoekend leren. Het WKRU heeft nauw contact met het Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Gelderland (KWTG) en heeft m.n. in de startfase bij veel scholen in de regio ontwikkelarrangementen opgezet en uitgevoerd.

Landelijk bereik

De activiteiten en materialen van het WKRU hebben een groot landelijk bereik. De jaarlijkse Winterschool trekt deelnemers uit alle provincies en ook de boekenreeks Wetenschappelijke doorbraken de klas in! heeft een afname in heel Nederland en België.

Internationaal netwerk

Het WKRU werkt ook internationaal samen. Het WKRU was één van de 17 Europese partners in het EU-project PARRISE. In dit onderzoekproject werd de didactiek van onderzoekend leren geïntegreerd met maatschappelijke vraagstukken en burgerschapsvorming. Tussen de verschillende Europese partners werden good practices uitgewisseld.

Jaarverslagen

Cover_Visuele Jaarrapportage WKRU 2022-extern-1Jaarlijks publiceren we een visueel jaarverslag met een overzicht van onze activiteiten, materialen en ons bereik. Bekijk hier ons meest recente jaarverslag uit 2022 (pdf, 1,5 MB).