Zoek in de site...

Onderzoekend excelLeren: onderzoekend leren met excellente leerlingen

DSC02143 -smallONDERZOEKEND excelLEREN is een aanpak waarbij je binnen het onderzoekend leren differentiëert tussen reguliere en excellente leerlingen. Je past het onderwijsaanbod aan op zowel de reguliere als de excellente leerlingen. Het WKRU heeft deze aanpak in de eerste helft van 2014 ontwikkeld in samenwerking met BCO Onderwijsadvies en het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. In september 2014 heeft Lana Goossens haar scriptieonderzoek gedaan naar de effecten van deze aanpak. Zij heeft zich daarbij gericht op zowel de effecten ten aanzien van de professionaliteit van de leraar als op de opbrengsten voor de reguliere en excellente leerlingen.

De interventie die onderzocht werd bestond uit een cursus Onderzoekend ExcelLeren en parallel daaraan de uitvoering in de klas van het project ‘Waarnemen en bewegen’. Dit onderzoek was gekoppeld aan de cursus ONDERZOEKEND excelLEREN dat het WKRU in samenwerking met BCO Onderwijsadvies organiseerden.