Zoek in de site...

PARRISE - Europees project

Het WKRU heeft van 2014-2017 deelgenomen aan het Europese (FP7) project PARRISE, waarin 17 partners uit heel Europa waren vertegenwoordigd. PARRISE staat voor Promoting Attainment of Responsible Research and Innovation in Science Education.  Het project richtte zich op de uitwisseling van good practices in het onderwijs waarin de didactiek van het onderzoekend leren wordt geïntegreerd met maatschappelijke vraagstukken en burgerschapsvorming. Het WKRU heeft binnen dit project een cursus ontwikkeld voor leraren in de bovenbouw van het basisonderwijs. In deze cursus kregen leraren handvatten aangereikt om onderzoekend leren in de klas te kunnen koppelen aan maatschappelijke thema's.

Download de Nederlandstalige publieksbrochure waarin de opbrengsten van het project beschreven staan. (pdf, 13 MB)

Parrise

http://www.parrise.eu