Zoek in de site...

Vindplaatsonderzoek: 'Wetenschappelijke doorbraken de klas in!: Opbrengsten, uitdagingen en aandachtspunten'

P1010742 (Small)Het WKRU heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het project Wetenschappelijke doorbraken de klas in! op een vijftal scholen. Met dit vindplaatsonderzoek heeft het WKRU in kaart gebracht wat de succesfactoren zijn van de samenwerking in de projectteams. Tevens heeft het WKRU in kaart gebracht wat de uitgevoerde projecten onderzoekend leren teweeg hebben gebracht op de vijf scholen. Dit onderzoek is uitgevoerd bij de vijf scholen die in de periode 2010-2011 deel hebben genomen aan een van de drie Radboud Science Teams. Het onderzoek zelf is uitgevoerd in de periode eind 2011 tot halverwege 2012. Voor dit onderzoek heeft het WKRU samen met de deelnemende vijf scholen een vindplaatssubsidie ontvangen van het Platform Bèta Techniek.

Download het volledige onderzoeksrapport. (pdf, 841 kB)

Opbrengsten door samenwerking in Radboud Science Teams

 • Door het WKRU komen onderwerpen aan bod die de meeste leerkrachten anders niet zouden oppakken in de klas. Dit geeft verdieping en verrijking voor zowel kinderen als de leerkracht.

 • De combinatie met het WKRU zorgt ook voor een extra wetenschappelijk tintje, waardoor de onderzoeken van kinderen op een hoger niveau worden getrokken.

 • Het WKRU brengt inhoudelijke expertise de school binnen: kennis van een onderwerp, kennis van en ervaring met hoe je (eerlijk) onderzoek doet, en kennis van de universitaire wereld.

Opbrengsten voor leerlingen

 • Beter beeld van onderzoek doen

 • Beter beeld van wetenschapper.

 • Wereld van wetenschap is dichterbij gekomen.

 • Doet recht aan 21 century skills: leren leren, zelf op zoek naar antwoorden etc.

Leraar: “Het is voor leerlingen geen wild west meer, maar het is allemaal wat dichterbij gekomen voor hen, waardoor hun houding is veranderd, hun manier van kijken naar wetenschap en techniek. En misschien dat je sommige leerlingen gestimuleerd hebt om die kant op te gaan.”

Leraar: “Ook de talenten van de kinderen en het samenwerken komen heel makkelijk terug: de ene neemt de leiding, de ander neemt de vraag voor zijn rekening, en een volgende is heel goed in de verslaglegging. “

Opbrengsten voor leerkracht

 • Meer feeling met wetenschappers en wetenschappelijk onderzoek.

 • Ervaren wat het leerlingen kan brengen als je ze de ruimte en leeromgeving biedt (talenten komen naar voren).

 • Geleerd (weer) de houding aan te nemen van coach en begeleider van het leerproces.

 • Onderzoekend leren (weer) op een hoger, wetenschappelijker niveau kunnen brengen.

 • Leerlingen (weer) beter begeleiden en stimuleren in het opzetten van een onderzoek.

Leraar: “En wat ik een geweldige opbrengst vind, is dat als je kinderen de ruimte biedt, de leeromgeving biedt, dan zie je kinderen tevoorschijn komen die je eerder niet hebt gezien. Dat vind ik heel sterk. Dus het idee van: kom eens met iets anders in de klas, dat vind ik heel sterk.”

Opbrengsten voor pabo-student

 • Houding ten opzichte van W&T positief veranderd.

 • Ervaren dat je zelf een project onderzoekend leren kunt opzetten.

 • Ervaren wat zo’n project met leerlingen kan doen.

 • Handelingsbekwamer met betrekking tot onderzoekend leren en het vertalen van een onderwerp naar de klas.

 • Samenwerken met externe instellingen.

Pabo-student: “Ik heb wel goed leren samenwerken. Ik had nog nooit echt in zo’n projectteam gezeten met instellingen van buitenaf, waarbij je echt afspraken hebt met iedereen.”