Zoek in de site...

Stages bij het WKRU

Dit jaar heeft het WKRU geen stageplekken meer beschikbaar.

Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) heeft als missie om de nieuwsgierige en onderzoekende houding van kinderen en (aankomende) leraren te bevorderen. Het WKRU wil bereiken dat kinderen kritisch nadenken, vragen blijven stellen en weten hoe ze door middel van verschillende soorten onderzoek op zoek kunnen gaan naar een antwoord.

Om dit te bereiken organiseert het WKRU diverse activiteiten waarbij de verbinding wordt gelegd tussen basisscholen in de regio Nijmegen, de Faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en onderzoekers van de Radboud Universiteit. In diverse projecten maken leerlingen en leraren kennis met wetenschap en het doen van onderzoek. Elk jaar worden er drie wetenschappelijke onderwerpen vertaald naar activiteiten voor het basisonderwijs. Via deze activiteiten worden leerlingen uitgedaagd om zelf een eigen onderzoek op te zetten.

Het WKRU heeft veel expertise in het toepassen van de didactiek van onderzoekend leren (Van Graft & Kemmers, 2007) in de bovenbouw van het basisonderwijs. Via diverse vormen van professionalisering wordt deze overgebracht naar (aankomende) leraren in het (basis)onderwijs. Het WKRU helpt scholen bij het vormgeven en verduurzamen van Wetenschap & Technologie-onderwijs en het bevorderen van het leren vanuit nieuwsgierigheid. Voor leraren in de regio Nijmegen biedt het WKRU scholing in de didactiek van onderzoekend leren. Daarnaast verspreidt het WKRU diverse concrete materialen en uitgewerkte projecten voor in de klas via de websites en boekenreeks van het WKRU. Het WKRU gaat er vanuit dat de beste resultaten met professionalisering en verduurzaming van W&T worden behaald als het hele schoolteam betrokken is.

Organisatie

Bij het WKRU werken vijf medewerkers plus twee student-assistenten die zich volop inzetten om wetenschap de klas in te brengen. Het team werkt bij alle projecten nauw samen. We begeleiden elk semester graag een gemotiveerde masterstudent met interesse in onderzoekend leren en wetenschapseducatie.

Activiteiten

Alle activiteiten van het WKRU zijn erop gericht om leraren en leerlingen in aanraking te brengen met wetenschap en onderzoekend leren. Eén van de grootste projecten die wij uitvoeren is het programma Wetenschappelijke doorbraken de klas in!. Dit is een jaarlijkse cyclus van activiteiten waarin onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, samen met leraren uit het primair onderwijs, pabo-studenten en het WKRU, hun onderzoek vertalen naar activiteiten voor het primair onderwijs. Een groot deel van het programma vindt plaats in de klas. Geïnspireerd door het onderzoek van de bij het project betrokken onderzoekers, doen leerlingen zelf onderzoek op basis van een zelf geformuleerde onderzoeksvraag. Dit vindt plaats volgens de zeven stappen van het onderzoekend leren (zie afbeelding).

Poster De stappen van onderzoekend leren

De stappen van het onderzoekend leren

Het WKRU is voortdurend bezig met het verbeteren en uitbreiden van het proces in de klas. Dit doen we in kleine stappen, gebaseerd op actuele literatuur in combinatie met onze ervaringen door de jaren heen.

Stagemogelijkheden

Benieuwd hoe onze vorige stagiair zijn stage bij het WKRU heeft ervaren? Lees het hier. Er zijn binnen het WKRU verschillende mogelijkheden voor stage. Het gaat dan om het verbeteren van onderdelen van de cyclus van onderzoekend leren en daarmee het versterken van ons professionaliseringsaanbod voor leraren; of het versterken van de samenwerking tussen onderzoekers en scholen. Zowel literatuurstudie als verkenning van good practices bij scholen zijn onderdeel van de stage.  Een aantal verbeteringen die we hopen door te voeren:

  • Het optimaliseren van de inzet van logboeken tijdens het onderzoek door leerlingen. In deze logboeken beschrijven leerlingen al hun gedachten en de bevindingen van hun experimenten.
  • Onderzoek is een cyclus (zie afbeelding), waarin voortdurend nieuwe vragen ontstaan. In de praktijk blijft het in een project meestal bij één cyclus. Wij zoeken naar manieren om ook binnen de praktijk (delen van) de cyclus vaker te doorlopen.
  • Het onderzoek van leerlingen is op dit moment vooral praktisch. Er vindt nauwelijks vooronderzoek plaats om de kennis rond de eigen vraag van de leerlingen te vergroten. Wij zoeken naar een manier om literatuurstudie in de projecten te introduceren.
  • Leerlingen stellen vaak vergelijkingsvragen. We zoeken naar mogelijkheden om leerlingen ook andere type vragen te laten stellen en om ze bekend te maken met andere onderzoeksmethoden.
  • Onderzoekend leren vraag zelfsturing van leerlingen. Hoe kan de leraar het zelfinzicht van leerlingen en de zelfsturing stimuleren?
  • Onderzoekend leren kan worden ingezet bij het werken aan burgerschap. Het WKRU heeft een cursus ontwikkeld waarin wordt uitgelegd hoe onderzoekend leren kan worden ingezet bij maatschappelijke vragen. Deze methode kan nog worden geoptimaliseerd.
  • Vragen stellen door de leraar is een kern van onderzoekend leren. Welke soort vragen kunnen leraren stellen in elke stap van onderzoekend leren?
  • Hoe kun je hypotheses van leerlingen een grotere rol geven tijdens de verkenning en het eigen onderzoek van leerlingen?
  • Als de stagiair zelf andere mogelijkheden tot verbetering ziet binnen de ambitie om leraren te professionaliseren in onderzoekend leren, dan kan dat in overleg ook worden onderzocht en uitgevoerd.

Wil je bij ons stage komen lopen? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar infowkru@ru.nl. Voor vragen kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via 024-3667222.

Dit jaar heeft het WKRU geen stageplekken meer beschikbaar.