Zoek in de site...

Ervaring van een stagiair

Siebe ten Have heeft in het voorjaar van 2017 bij het WKRU stagegelopen. Wij vroegen hem hoe hij deze stage heeft gevonden:

Het WKRU is een zeer leerzame en interessante stageplek als je op zoek bent naar een instelling die een brug probeert te slaan tussen wetenschap en de dagelijkse praktijk van de basisschool.

Het WKRU was voor mijn een zeer geschikte stage omdat:

 • de werkzaamheden veelal direct gelinkt waren aan activiteiten op de basisschool;
 • wetenschap, onderzoek en de dagelijkse praktijk van basisscholen bij elkaar kwamen;
 • ik de mogelijkheid had om zowel theoretisch als praktijkonderzoek uit te voeren;
 • wat ik ontwierp/deed bij het WKRU, bijdroeg aan concrete handvaten voor basisschoolleerkrachten;
 • ik de mogelijkheid had om aan te geven waar mijn persoonlijke voorkeuren lagen wat betreft activiteiten binnen het WKRU;
 • ik tijdens mijn stage zowel in de klas te vinden was, praktisch bezig was met het ontwerpen van materialen, als het doen van literatuuronderzoek;
 • de mensen bij het WKRU open staan voor inzichten van studenten en openstaan voor verandering;
 • ik het gevoel kreeg dat ik echt mee mocht denken en daarnaar geluisterd werd;
 • het WKRU een plek is waar constante wordt gewerkt aan verbetering;
 • ik goed begeleid ben;
 • er ontzettend gezellige mensen werken bij het WKRU!

Een half jaar na het afronden bij mijn stage heeft het WKRU mij de kans gegeven om mijn stageonderzoek tijdens de Winterschool te presenteren middels het geven van een workshop. De Winterschool is een professionaliseringsdag voor mensen uit het basisonderwijs zoals directeuren, leerkrachten, onderwijskundigen. Hierdoor kon ik mijn bevindingen uit literatuuronderzoek verspreiden onder de mensen waarvoor ik het geschreven heb. Dit was een leerzame ervaring voor mij en mooie manier om mijn stageopdracht.

Wil je bij ons stage komen lopen? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar infowkru@ru.nl. Voor vragen kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via 024-3667222.