Zoek in de site...

Leerlijn onderzoeksvaardigheden PO-VO

Kinderen kijken van jongs af aan nieuwsgierig en onderzoekend naar de wereld. Maar hoe stimuleer je de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden van je leerlingen? Wanneer begin je hiermee? Wat zouden ze moeten kunnen op het moment dat ze het primair en voortgezet onderwijs verlaten? En wat vraagt het werken aan onderzoeksvaardigheden wat betreft begeleiding van de leraar?

Samen met leraren uit het primair en voortgezet onderwijs heeft de Radboud Universiteit een leerlijn onderzoeksvaardigheden ontwikkeld. Deze leerlijn laat zien wat leerlingen van een bepaalde leeftijd zouden moeten (kunnen) leren en wat in de lessen aan bod zou kunnen komen. De leerlijn geeft leraren houvast bij het ontwerpen van lessen waarin leerlingen zelf onderzoek doen. Zo helpt de leerlijn bijvoorbeeld bij het bepalen van het niveau waarop leraren hun lessen kunnen insteken en biedt het houvast om onderzoeksvaardigheden te verwerken in lesactiviteiten.

Hulpmiddelen

Ga je met de leerlijn aan de slag? Bekijk hier de concrete hulpmiddelen en inspirerende lesvoorbeelden die houvast kunnen geven bij het ontwerpen van je les.

Tips

De leerlijn is op diverse manieren in te zetten: in je klas, tijdens gesprekken met collega's of schoolbreed. Bekijk deze tips om het meeste uit de leerlijn te halen.

Download

De leerlijn is vormgegeven als waaier met een pagina voor iedere vaardigheid. Vraag een gratis exemplaar aan of download direct een printversie van de waaier.

De onderzoeksvaardigheden

In de leerlijn zijn vijf onderzoeksvaardigheden uitgewerkt. Deze vaardigheden vormen de kern van het wetenschappelijke onderzoeksproces. De vaardigheden zijn:

  1. Onderzoeksvraag formuleren
  2. Hypothese vormen
  3. Onderzoeksplan maken en uitvoeren
  4. Resultaten analyseren en concluderen
  5. Rapporteren over onderzoeksresultaat en -proces