Zo zie ik Radboud - het verhaal van José Sanders

Portretfoto José Sanders
Maak je verhaal zichtbaar en persoonlijk
Naam
José Sanders
Huidige functie
Rector magnificus Radboud Universiteit en hoogleraar Communicatie in organisaties

Medewerkers en studenten blazen de waarden van de universiteit nieuw leven in. Dit is het verhaal van José Sanders, rector magnificus Radboud Universiteit en hoogleraar Communicatie in organisaties.

Ik heb zelf wel ideeën over het thema    identiteit, maar was vooral benieuwd    hoe jongere mensen ertegenaan kijken.    Daarom heb ik gekozen voor een groep met    inbreng van studenten. Wat anderen vinden,    was voor mij belangrijker dan mijn eigen    mening kwijt kunnen. Om de universiteit in    één woord te benoemen, heb ik voor ‘katholiek’    gekozen, omdat ik nieuwsgierig was wat    die oorspronkelijke term nu oproept. Voor mij    staat katholiek voor een manier van kijken en    werken: open, inclusief, naar iedereen willen    omzien. Uit de sessie kwamen vooral identiteitstermen    naar voren, zoals verbindend,    authentiek, solidair, emancipatoir. Ook    bescheiden werd genoemd, dat we als organisatie    niet naar voren treden op een manier    van: dit ben ik.    Het viel me op in de sessie dat het best lastig    is om sterk uit te komen voor de identiteit.    Het bleef wat hangen in algemeenheden.    Terwijl het expliciet verbinden van die    termen    met hun wortels in het katholiek    sociaal    denken – kernelementen uit het zelfverstaan    van deze universiteit – juist mooi    onderscheidend kan zijn. Bijvoorbeeld het    bonum commune, het algemeen welzijn. Dat is    nu heel actueel, met duurzaamheid, en daar    mag je meer articulatie aan geven. Of menselijke    waardigheid, een grondslag onder urgente    discussies over inclusie en sociale veiligheid.    De heiligverklaring van Titus Brandsma,    waar we met een delegatie naartoe zijn    geweest, was in dat opzicht een verbindende    ervaring. De gesprekken eromheen leidden    ook tot verdieping over vragen als: wat    zijn de waarden die ons binden en hoe    kunnen we daar in de toekomst iets mee?  Ik denk dat het belangrijk is om, zeker volgend    jaar bij de viering van honderd jaar universiteit,    het verhaal van het begin goed zichtbaar te    maken met beeldmateriaal en ervaringsverhalen.    Je moet aan de studenten van nu blijven    vertellen waar we vandaan komen. Dat we    altijd een universiteit zijn geweest voor mensen    die tot dan toe niet vanzelfsprekend naar    de universiteit gingen. En waarom zijn we nu    zo’n brede universiteit? Omdat men toen álles    zelf wilde doen en echt bereikbaar wilde    maken, zoals we nu onze kennis bereikbaar    willen maken voor nieuwe groepen! Maak dat    verhaal zichtbaar en persoonlijk. Dat is niet    alleen maar suf en muf.    En we kunnen die kernwaarden voortzetten en    er gestalte aan blijven geven door bijvoorbeeld    prijzen of fondsen in te stellen – voor studenten,    docenten en onderzoekers. Prijzen kunnen    ieder jaar worden uitgereikt aan wie bijvoorbeeld    emancipatie in ons onderwijs nastreeft,    of aan projecten die duurzaamheid of inclusie    het best onder de aandacht hebben gebracht.    Zo maak je zichtbaar waar je voor staat. Dan    heb je het woord katholiek helemaal niet    nodig.

- José Sanders