Zo zie ik Radboud - het verhaal van Rizka Simons

Portretfoto Rizka Simons
Samenkomen ondanks verschillen
Naam
Rizka Simons
Huidige functie
Student recht en management

Medewerkers en studenten blazen de waarden van de universiteit nieuw leven in. Dit is het verhaal van Rizka Simons, student recht en management.

Bij de dialoogsessies waren allemaal  studenten  met een verschillende kijk op  de identiteit, kernwaarden, misse en visie  van de universiteit. Logisch natuurlijk, op  een universiteit lopen veel verschillende mensen  rond. Zeker omdat er een breed aanbod  aan opleidingen is. Studenten geneeskunde  hebben een ander perspectief dan rechtenstudenten.  Bestuurskundestudenten kijken  weer anders naar zaken dan mensen bij sociale  wetenschappen. En leden van religieuze  verenigingen  hebben een andere visie op  begrippen als identiteit dan leden van niet-religieuze  verenigingen. 

Zelf deed ik mee aan de dialoogsessies omdat  ik het belangrijk vind om al die verschillende  mensen bij elkaar te brengen. Ik ben geboren  op Bali en heb daar een deel van mijn  jeugd doorgebracht. Dat maakt dat ik  altijd op zoek ben naar het verhaal van  de ander en dat ik probeer verschillen te  overbruggen. Als ik naar de huidige  maatschappij kijk, dan zie ik dat steeds  meer mensen denken dat hun visie  de enige juiste is. Ik ben ervan overtuigd  dat mensen de dialoog met  elkaar moeten aangaan en op z’n  minst moeten proberen te begrijpen  waaróm de ander er een afwijkende  visie op nahoudt.  Dat is ook het mooie van de  Radboud  Universiteit: hoewel er  mensen van allerlei verschillende  culturen en achtergronden rondlopen,  is er toch een groot gevoel  van gemeenschap. Mensen komen  hier samen en leren dat er ook  meningen bestaan die afwijken van  waar ze zelf voor staan.

Studenten  leren met een kritische blik naar de maatschappij  te kijken, maar daarbij de ander wel  in zijn waarde te laten.  Samenkomen ondanks verschillen, dat kan  tegenstrijdig klinken, maar verschil en saamhorigheid  kunnen juist heel goed samengaan.  Je ziet het in bepaalde doelen van de universiteit  terug, waarbij mensen van verschillende  disciplines samenkomen om een maatschappelijk  probleem op te lossen. Zo nam de  Radboud  als een van de eerste universiteiten  een duidelijke positie in rondom het klimaatprobleem,  met de campagne ‘Je bent nodig’. Er  is lef nodig om zo’n statement te maken, want  je weet dat het veel weerstand oproept. Maar  er wordt nu wél vanuit alle opleidingen  gewerkt aan oplossingen voor een groot maatschappelijk  probleem. Ik vind het goed dat de  universiteit er zo snel werk van heeft gemaakt.  Die vooruitstrevende aanpak van de universiteit  bevalt me sowieso wel. Het uitgesproken  emancipatoire karakter zit er van oudsher in  en het lijkt me goed dat het erin blijft. Niet  iedereen heeft de kans om te studeren. Het is  dus een voorrecht om te behoren tot de doelgroep  die oplossingen voor maatschappelijke  problemen kan gaan aandragen.

- Rizka Simons