Zoek in de site...

Beurzen

Als je een semester in het buitenland gaat studeren, maak je andere kosten dan in Nederland. De kosten zijn: collegegeld aan de RU, reiskosten naar en op de plaats van bestemming, kamerhuur ter plekke, kosten voor levensonderhoud en evt. kosten voor taalvoorbereiding, visa, verzekeringen en bijv. vaccinaties.

Daar staan ook een aantal inkomsten tegenover. Je studiefinanciering of lening loopt door, je kunt een OV vergoeding aanvragen en vaak kun je je kamer onderverhuren. Daarnaast kom je - als je aan de voorwaarden voldoet - in aanmerking voor een beurs.

Voor welke beurs en welk uitwisselingsprogramma je in aanmerking komt, is afhankelijk van je bestemming.

Erasmus+ beurzen

Wil je naar een partneruniversiteit binnen Europa of ga je stage lopen binnen de EER, dan kun je een Erasmus+ beurs aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden voor deelname aan het Erasmus+ programma en over de hoogte van de beurs, vind je hier.

Holland Scholarship

Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én 48 Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is voor studenten die willen studeren bij een partneruniversiteit van de Radboud Universiteit buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Lees op de site van het centrale International Office wat de voorwaarden zijn voor deelname aan dit programma en wat de hoogte is van de beurs.

Individuele Reissubsidie (IRS)

De Radboud Universiteit ondersteunt ook studenten die een aantal maanden in het buitenland willen studeren (of stage lopen) en geen beurs kunnen krijgen vanuit het Erasmusprogramma, het Holland Scholarship of anderszins. Meer informatie over de voorwaarden en over de hoogte van de Individuele Reissubsidies vind je op hun website.

Zomerbeurzen

De faculteit FTR stelt in samenwerking met het centrale International Office jaarlijks zomerbeurzen beschikbaar voor studenten die een Summer School willen gaan volgen. Meer informatie over Summer Schools en over de beursmogelijkheden, vind je hier.

Radboud Honours Academy

Masterstudenten kunnen bij de Radboud Honours Academy een beurs aanvragen voor een onderzoeksproject bij een buitenlandse universiteit naar keuze. Je zoekt in overleg met je Nijmeegse begeleider een geschikte plaats en dient dan een individueel onderzoeksvoorstel in. Deze beurs is in principe beschikbaar voor iedereen: je hoeft (nog) niet ingeschreven te staan voor het Honoursprogramma. Het is wel extra-curriculair: er worden voor deze stage geen EC’s toegekend. Je krijgt wel een speciaal Honourscertificaat.

Het VSBfonds

Het VSBfonds verstrekt jaarlijks beurzen aan studenten die na afronding van hun bachelor- of masteropleiding aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling een studie in het buitenland willen volgen of internationaal onderzoek willen doen (geen stage). Je kiest zelf het opleidingsinstituut in het buitenland en zorgt ook zelf voor je toelating. Lees hier meer over het VSBfonds en informeer bij het International Office FTR naar andere beursmogelijkheden voor een vervolgstudie in het buitenland.

BUTEX scholarship

Voor een aantal bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk is het mogelijk om je aan te melden voor een BUTEX-beurs. Meer informatie vind je hier.

De "beursopener"

Naast fondsen binnen de Radboud Universiteit kun je ook zoeken naar externe beurzen via de beursopener-website. Je kunt je specifieke wensen invoeren en krijgt dan een lijst met fondsen die daarvoor beschikbaar zijn.