Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Onderwijs en tentamens

Hier vind je de belangrijkste informatie over het onderwijs en de tentamens van collegejaar 2023-2024.

Actievedeelname-verplichting

Vanaf heden geldt voor het werkgroeponderwijs in de bachelor een verplichting van de student om actief en voorbereid deel te nemen aan het werkgroeponderwijs. Lees de regeling goed door.