Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Bachelorthesis Rechtsgeleerdheid

In het derde jaar van je rechtenopleiding schrijf je de bachelorthesis. Alle informatie over de bachelorthesis staat op de hiervoor bedoelde Brightspace-pagina. Om toegang te krijgen tot deze pagina dien je je eerst in te schrijven via Osiris.

Wat er precies van een student wordt verwacht zal uitgebreid aan de orde komen tijdens het introductiecollege.