Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Bachelorthesis en bachelorscriptie

In het derde jaar van je rechtenopleiding schrijf je de bachelorthesis. De bachelorthesis is bedoeld als afronding van het schrijfvaardigheid- en onderzoeksvaardighedenonderwijs van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en dient tevens als voorbereiding op de masterscriptie.

Voor het inschrijven voor de bachelorthesis is vereist dat Schriftelijke vaardigheden en argumentatie, Inleiding tot de rechtswetenschap en alle essays uit het B2-jaar met een voldoende zijn afgerond.

Per opleiding gelden andere regels voor de bachelorthesis. De studenten die alleen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid volgen, kunnen de informatie daarvoor vinden via het kopje ‘Rechtsgeleerdheid’. Deeltijders en studenten die European Law School of Notarieel recht studeren, schrijven een op die richting toegesneden bachelorthesis en worden hieronder doorverwezen naar de informatie behorende bij die richting.

Deeltijdopleiding

Deeltijdstudenten schrijven geen essays en geen bachelorthesis, maar wel een bachelorscriptie (13 EC). Hiervoor gelden andere eisen dan voor reguliere bachelorstudenten.