Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Vakken volgen in het buitenland

1. Hoe kunnen in het buitenland gevolgde vakken worden ingezet?

Het is mogelijk vakken, die je in het kader van een studie-uitwisseling bij een buitenlandse partneruniversiteit hebt behaald, bij te laten schrijven in Osiris. Je dient hier zelf het initiatief toe te nemen. Neem hiervoor contact op met het International Office Rechten en lever daarbij een originele of digitaal gewaarmerkte cijferlijst uit het buitenland aan.

Bachelorfase (Bachelor Nederlands Recht/ European Law School/ Notarieel Recht)

Studenten die tijdens hun bacheloropleiding vakken behalen in het buitenland, mogen de juridische vakken en de relevante taalcursus bij laten schrijven als extra-curriculaire vakken op hun bachelor diplomasupplement.

Masterfase

Studenten die tijdens de masteropleiding vakken behalen in het buitenland, mogen de juridische vakken en een relevante taalcursus bij laten schrijven. Een taalcursus is altijd extra-curriculair. Juridische vakken kunnen worden bijgeschreven als extra-curriculair vak maar ook mogelijk als keuzevak voor het master programma Nederlands recht of International and European Law. Het vak dient dan aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • gevolgd in het kader van studie-uitwisseling met partnerfaculteit;
  • juridisch en academisch van aard;
  • Master IEL: internationaalrechtelijk, Europeesrechtelijk of rechtsvergelijkend van aard;
  • op masterniveau of vergelijkbaar: master, graduate, postgraduate of 4e of 5e jaars-vakken in het studieprogramma van de buitenlandse partnerfaculteit;
  • in geval van een uitzonderlijk onderwerp - verbredend of verdiepend - van  meerwaarde voor de masterspecialisatie en op het gewenste niveau;
  • geen inhoudelijke overlap met eerder behaalde of nog te behalen vakken in het masterprogramma in Nijmegen;
  • een voldoende beoordeling

Bij de beoordeling kan gevraagd worden om een verdere vakinformatie.
Let op: voor studenten die het pre-master programma hebben gevolgd is het niet mogelijk om in de Masterfase een in het buitenland behaald vak als keuzevak op te laten nemen.

Master International and European Law (met specialisaties): Vrije keuzevakken

In de specialisaties International & European Law Advanced, Human Rights and Migration en Business Law van de Master European Law kun je 14 EC aan internationaal en/of Europeesrechtelijke vakken van voldoende niveau, behaald in het buitenland als masterstudent, als keuzevakken opnemen in het masterprogramma. De vakken die je inbrengt vanuit het buitenland hoeven niet overeen te komen met vakken die de Nijmeegse rechtenfaculteit aanbiedt, maar passen wel bij de gekozen specialisatie. In de specialisatie European Law and Global Affairs is het niet mogelijk om vakken uit het buitenland in te zetten. Buitenlandse vakken die niet worden ingezet voor het masterprogramma, worden op het diplomasupplement vermeld als extra-curriculair

Extra-curriculaire vakken

Een niet-juridisch vak zoals psychologie komt niet in aanmerking voor bijschrijving in Osiris of als extra-curriculair onderdeel; het komt niet op je cijferlijst te staan. Een uitzondering hierop zijn relevante taalcursussen die je in het buitenland volgt en waarvoor je studiepunten ontvangt. Een taalcursus telt niet mee voor je mastergraad, maar wordt wel bijgeschreven op je diplomasupplement als extra-curriculair vak.

Aantal vakken

Bij het opnemen van buitenlandse vakken gaat het om het totaal aantal EC en niet om het aantal vakken. Je mag bijvoorbeeld 1 vak van 15 EC of 3 vakken van 5 EC opnemen op het gebied van Internationaal recht als keuzevakken. Hiermee heb je jouw volledige keuzeruimte (14 EC) opgevuld.

Samengevat:

-Max. 14 EC juridische vakken op internationaal en/of Europeesrechtelijk gebied
-Relevante taalcursus wordt beschouwd als extra-curriculair
-Niet-juridische vakken worden niet opgenomen op je cijferlijst.

Master Nederlands Recht: Vrije keuzevakken

In de verschillende specialisaties van de master Nederlands recht mag je 14 EC aan vrije keuzevakken, behaald in het buitenland als masterstudent, opnemen. Voorwaarde voor deze juridische vakken is dat ze voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Buitenlandse vakken die niet worden ingezet voor het masterprogramma, worden op het diplomasupplement vermeld als extra-curriculair

Extra-curriculaire vakken

Een niet-juridisch vak zoals psychologie komt nooit in aanmerking voor bijschrijving in Osiris of als extra-curriculair onderdeel; het komt niet op je cijferlijst te staan. Een uitzondering hierop zijn relevante taalcursussen die je in het buitenland volgt en waarvoor je studiepunten ontvangt. Een taalcursus telt niet mee voor je mastergraad, maar kan wel worden bijgeschreven op je diplomasupplement als extra-curriculair vak.

Aantal vakken

Bij het opnemen van buitenlandse vakken gaat het om het totaal aantal EC en niet om het aantal vakken. Je mag bijvoorbeeld 1 vak van 15 EC opnemen of 3 vakken van 5 EC als vrije keuzevak. Hiermee heb je jouw volledige keuzeruimte (14 EC) opgevuld.

Samengevat:

-Max. 14 EC vrije juridische keuzevakken
-Relevante taalcursus wordt opgenomen als extra-curriculair.
-Niet-juridische vakken worden niet opgenomen op je cijferlijst.

Master Fiscaal Recht/ Notarieel Recht

Het is niet mogelijk om binnen deze masters vakken uit het buitenland op te nemen als keuzevak. Gevolgde buitenlandse juridische vakken en eventueel een relevante taalcursus kunnen alleen als extra-curriculair vak worden vermeld in Osiris.

2. Taalcoëfficiënt

Wanneer je tijdens je buitenlandse studieuitwisseling een vak hebt gevolgd volledig in de taal van het land van bestemming (zoals bijvoorbeeld een Duits of Frans- talig vak) dan is er mogelijk sprake van een taalcoëfficiënt.  Als dat het geval is, neem contact op met het international office rechten.

Heb je vragen over het volgen/ inbrengen van buitenlandse vakken, neem dan contact met het International Office Rechten op: internationaloffice@jur.ru.nl