Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Beurzen voor studie in het buitenland

Informatie over beurzen voor studieuitwisseling of opleidingen in het buitenland

Standaard beurzen

Studenten die geselecteerd zijn voor een studieuitwisseling in het buitenland, worden in Osiris automatisch gekoppeld aan een van deze beurzen:

Welke beurs is op mij van toepassing?  Gebruik de

Facultaire beurzen

Landelijke beurzen voor opleidingen in het buitenland