Zoek in de site...

Welke periode is het meest geschikt?

Naar het buitenland tijdens je bachelor

De Faculteit FTR vindt het belangrijk dat studenten de mogelijkheid hebben om een periode in het buitenland te studeren. Daarom hebben alle bacheloropleidingen een "mobility window" (een periode waarin enkel keuzecursussen gepland zijn):

  • voor Filosofie, Theologie en Religiewetenschapen is dit het eerste semester van het B3-jaar;
  • voor Islamstudies is dit de derde periode van het B2-jaar. In die periode bieden de Nederlands Wetenschappelijke Instituten in Rabat en Caïro een minor Arabisch aan;
  • voor PPS is dit bij voorkeur het eerste semester van het B3-jaar (en evt. het tweede semester van het B2-jaar) .

Als het beter in jouw individuele studieprogramma past, dan kun je ook buiten deze periodes weggaan, maar dat vereist vaak iets meer planning (en eventueel ook vervanging van verplichte cursussen). Bespreek je plannen hoe dan ook altijd met de studieadviseur. Voor alle uitwisseling is het een voorwaarde dat je bent toegelaten tot het tweede jaar en 60 ECTS hebt behaald.

Naar het buitenland tijdens je master

Ook tijdens je master kun je een periode naar het buitenland voor studie of stage. Er zijn geen vaste periodes, maar wel veel mogelijkheden, dus bespreek je plannen altijd met je studieadviseur.

Naar het buitenland na je studie

Het Erasmus+ programma biedt je de mogelijkheid om na je studie stage te lopen in het buitenland. Voor een internationale vervolgstudie kun je een aanvraag doen voor een VSBfonds Beurs of voor één van de vele andere beurzen die je via de "Beursopener" kunt vinden. Meer informatie vind je op de beurzenpagina.