1621241560058 (1)

Missie

De afdeling Inkoop is verantwoordelijk voor de inkoop van producten, werken en diensten. Dit gebeurt altijd in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Het duurzame inkoopbeleid, Inkopen met Impact, levert een actieve bijdrage aan onze ambitie om te werken aan een circulaire en klimaatneutrale Universiteit met oog voor leefomgeving en welzijn van de mens.

Wensen en opmerkingen