Inkoop

Met ingang van 1 september 2008 zijn de afdelingen Inkoop samengevoegd tot de afdeling Inkoop van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Doel van één Inkoopafdeling is: Vraag aggregatie voor de gehele Radboud Universiteit om daarmee te komen tot de laagste Total Cost of Ownership (TCO). En professionalisering van de inkoopfunctie, daarmee bevorderend het doelmatig en rechtmatig inzetten van de gelden ter beschikking staand voor de Radboud Universiteit, ter verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de Radboud Universiteit.

Dit wordt o.a. bereikt door:

1)       Bundeling van tot nu toe versnipperde inkoopactiviteiten en -afdelingen;
2)       Standaardisering van de inkoopprocessen en door vergroting van de inkoopschaal;
3)       Inzet van materiedeskundigheid bij faculteiten en clusters;
4)       Regiefunctie op de inkoopprocessen en met name (Europese) Aanbestedingen.

Inkoop gaat samenwerken met de faculteiten en clusters! Dit betekent dat bij inkoop de dienstverlening en daarmee bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de opdrachtgever centraal staat.