Facturen

De Radboud Universiteit wil het facturatieproces zo optimaal en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dit is zowel in uw voordeel (snelle afhandeling van de factuur) als in het belang van de Radboud Universiteit.
Een factuur moet aan een aantal eisen voldoen die bijdragen aan een efficiënt en effectief facturatieproces. Vermeldt dus altijd de volgende gegevens op de factuur:

 • Uw factuurnummer;
 • Het RU-factuur adres:
  Radboud Universiteit Nijmegen
  <tenaamstelling eenheid>, Afd. Crediteuren
  Postbus 6751
  6503 GG Nijmegen
 • Het inkoopordernummer van de Radboud Universiteit;
 • De factuurdatum;
 • De datum waarop de levering heeft plaatsgevonden en/of de dienst is verricht;
 • Naam en adres van de ondernemer die de levering of de dienst verricht;
 • Eenduidige omschrijving van de geleverde goederen en/of diensten;
 • De hoeveelheid goederen;
 • De vergoeding;
 • Opvolgend nummer, bestaande uit één of meer reeksen (bijvoorbeeld per filiaal of per maand), waarmee de factuur eenduidig kan worden geïdentificeerd;
 • Eenheidsprijs per geleverd goed en/of geleverde dienst, excl. omzetbelasting, evenals vooruitbetalingkortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen;
 • De datum waarop een eventuele vooruitbetaling is gedaan;
 • Een specificatie van de vergoeding per btw-tarief of (in voorkomende gevallen) per vrijstelling;
 • De vermelding van vrijstelling (indien van toepassing);
 • Het btw bedrag;
 • Het btw tarief;
 • Melding als de btw-heffing verlegd wordt naar de Radboud Universiteit;
 • Uw btw identificatienummer; en
 • Als de belasting wordt voldaan door een fiscaal vertegenwoordiger; zijn naam, adres en btw-identificatienummer.