Veiligheid: Reglement en gezamenlijke zorg

Veilig werken, een gezamenlijke zorg

Op de campus en in de gebouwen van de Radboud Universiteit zijn dagelijks duizenden mensen aanwezig: studenten, onderzoekers, medewerkers en derden. De Radboud Universiteit heeft een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van deze mensen.

Daarom verwacht de universiteit ook van externe leveranciers, onderhoudsbedrijven en aannemers dat zij hun diensten en werkzaamheden hier op een veilige, verantwoorde en duurzame manier leveren en uitvoeren. En met zo min mogelijk overlast.

Omdat voor hen de werkomgeving soms nieuw is, met onbekende regels en risico’s, legt de volgende instructievideo uit welke regels en risico’s er zijn en hoe men dient te handelen in geval van een incident of calamiteit. Zo voorkomen we onveilige situaties.


Naast de officiële inkoopvoorwaarden (pdf, 1,7 MB) (Ariv 2018) hanteert de Radboud Universiteit een Reglement veiligheid, gezondheid en mileu (pdf, 181 kB) voor leveranciers.

Dit reglement met regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu is bedoeld voor onderhoudsmonteurs, aannemers van een bouwwerk of andere medewerkers van externe bedrijven die werkzaamheden verrichten op het terrein, in gebouwen of aan installaties van de Radboud Universiteit Nijmegen of die diensten verlenen aan organisatieonderdelen van de Radboud Universiteit. De regels hebben als doel het voorkomen van (milieu)schade en ongevallen tijdens bouwprojecten en instandhoudingsactiviteiten. In alle gevallen blijft de wet- en regelgeving van kracht.

Klik hier (pdf, 181 kB) voor het volledige reglement.

Veiligheid op de campus: een gezamenlijke zorg van de Radboud Universiteit, werknemers, studenten, opdrachtnemers en uitvoerders.