Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Zoek in de site...

Stage

Het is mogelijk om als rechtenstudent stage te lopen in het buitenland. Let wel; omdat een stage geen verplicht onderdeel is van je rechtenstudie, zoek je  zélf je stageplek en maak je ook zelfstandig afspraken. Vervolgens kun je je stage via Osiris aanmelden en als je stage aan de voorwaarden voldoet, kun je een Erasmus beurs aanvragen. Zie ook: Erasmus+ beurzen

Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit kun je met vragen over stages en (bij)banen terecht bij Career Service.