Van Laarhoven-Schröder onderzoekstage

Vanaf collegejaar 2019-2020 biedt het KDC jaarlijks plek aan twee Van Laarhoven-Schröder onderzoekstagiaires.

Deze betaalde stageplekken stellen goede, gevorderde Bachelor- en Master-studenten geschiedenis in staat om met de collecties van het KDC ervaring op te doen met primair onderzoek en de resultaten beschikbaar te stellen ten behoeve van publicaties van onderzoekers bij politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Voorbeelden zijn zulke thema's als: Rentmeesterschap en natuur– en milieubeleid in de christelijke politiek, Katholieken op het Binnenhof en Volkspetitionnement 1878: van religieuze naar politieke identiteit.

De naam van de stageplaats verwijst naar de Nijmeegse historicus Jan van Laarhoven (1926-1995) (foto boven) die generaties historici heeft opgeleid, die een van de grondleggers van het KDC was en zijn vrouw Will van Laarhoven-Schröder (foto onder).

Momenteel zijn beide stageplekken ingevuld.