KDC-fonds

Bestuur

  • Drs. R.A.M.Chr. Moulen Janssen (voorzitter)
  • Dhr. B.B.J. van Nieuwland (secretaris)
  • Mr. drs. Th.E.M. Wijte  (penningmeester)
  • Prof. dr. J.J.P. van Mulken
  • Prof. dr. S.C. van Bijsterveld
  • Drs. M. Vanderkaa

KDC-fonds

Het KDC bewaart en ontsluit al vijftig jaar archieven, boeken, tijdschriften, foto’s en prentjes uit het Nederlandse katholicisme in de negentiende en twintigste eeuw. Het KDC heeft zich als doel gesteld om het erfgoed van het Nederlandse katholicisme (sedert 1800) vruchtbaar te laten zijn voor de vraagstukken van deze tijd en om die met betekenis te verrijken. Om deze missie te bereiken is geld nodig. De Radboud Universiteit biedt het KDC de noodzakelijke basisvoorzieningen, maar daarnaast zijn aanvullende fondsen nodig om bijzondere projecten te kunnen realiseren. Met dit doel werd in 2007 de Stichting Vrienden van het KDC opgericht.

In april 2019 heeft de Vriendenstichting haar fondsenwerving belegd bij het Radboud Fonds door de oprichting van het KDC Fonds. Als onderdeel van het Radboud Fonds kan het KDC Fonds professioneler functioneren en meer mensen bereiken.

Rogier Moulen Janssen en Rick van Erp met de ondertekende overeenkomst (Fotograaf: Erik van 't Hullenaar)

Doelstelling van het KDC Fonds is de aandacht voor katholiek erfgoed in Nederland te bevorderen door aanvullende financiële steun te verlenen aan de uitvoering van de missie van het KDC.

Wilt u bijdragen aan het KDC Fonds? Dat kan door middel van dit donatie-platform of via een donatie op NL84 ABNA 0248 6906 55 ten name van 'Stichting Radboud Fonds' onder vermelding van ‘ 307520 KDC Fonds'. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Nalaten aan het KDC

De afgelopen jaren mocht de Stichting Vrienden van het KDC twee mooie legaten ontvangen. Met een legaat van de erven van Piet van Zeil, de initiatiefnemer van de Vrienden van het KDC, kon de gehavende lijst met namen van 164.000 katholieke ondertekenaars van het Volkspetitionnement van 1878 gerestaureerd, gedigitaliseerd en in leesbaar Nederlands overgezet worden. Met deze bijdrage van € 10.000 werd dit kwetsbare document voor het nageslacht veilig gesteld en is een databestand gemaakt voor verder onderzoek naar de grondlaag van katholieke participatie voor de informatiebehoefte van vele genealogen. (zie www.vp1878.nl)

Een legaat van de erven van mevrouw Van Laarhoven-Schröder, echtgenote van Prof. Jan van Laarhoven, een van de oprichters van het KDC, maakt het mogelijk het mogelijk om acht jaar lang twee geschiedenisstudenten via een betaalde stageplaats onderzoek te laten doen in de KDC collecties om zo het handwerk te leren. U kunt hier meer over lezen in ons tijdschrift Impressie 2020-26 (pdf, 507 kB).

Doordat het Radboud Fonds geregistreerd staat als ANBI bent u geen schenk- of erfbelasting verschuldigd. Op de website van het Radboud Fonds leest u meer informatie over nalaten aan het Radboud Fonds en de fondsen op naam die het beheert.

Meer informatie

Heeft u vragen over het KDC Fonds of wilt u meer weten over het opnemen van het KDC Fonds in uw testament? Neem dan contact op met Lisette Pals van het Radboud Fonds. Zij is bereikbaar via 024-06 52754659 of via L.Pals@ru.nl.

U kunt ook contact opnemen met de Stichting Vrienden van het KDC via vrienden@kdc.ru.nl of bellen met de directeur van het KDC Hans Krabbendam, via 024-3612457.

Contact

Vrienden van het KDC
Postbus 9100 
6500 HA Nijmegen

Tel. 024 36 12412
E-mail: vrienden@kdc.ru.nl