Archieven scannen op verzoek

Scans on Demand

Het is mogelijk om tegen een vergoeding archiefmateriaal te laten scannen. Zie voor de prijs onze tarievenlijst. Vanwege een beperkte capaciteit kan het even duren voordat de scans geleverd worden.

Als u gebruikt wenst te maken van 'Scans on Demand' moet u akkoord gaan met de volgende voorwaarden:

  1. Voor niet-openbare archiefstukken zal volgens de reguliere procedure toestemming moeten worden aangevraagd, waarbij expliciet vermeld zal moeten worden dat de betreffende stukken worden gedigitaliseerd. Lees meer over toestemming voor inzage.
  2. De aangevraagde archiefstukken zullen door onze collectiespecialist worden getoetst op basis van de richtlijnen voor de AVG. Stukken die privacygevoelige gegevens bevatten kunnen wij helaas niet leveren.
  3. Voor het correct verwerken van uw aanvraag is het noodzakelijk dat u uw contactgegevens volledig en naar waarheid invult. Uw gegevens worden alleen gebruikt door het KDC om contact met u op te kunnen nemen als wij aanvullende informatie nodig hebben betreffende uw verzoek. Deze gegevens worden verder niet aan derden verstrekt of voor andere doeleinden gebruikt.
  4. De gescande stukken worden uitsluitend digitaal aan u geleverd. Wij printen de stukken niet uit en zetten de stukken ook niet op USB, CD-ROM, o.i.d.
  5. Scans van archiefstukken worden uitsluitend aangeleverd in de vorm van een PDF op een kwaliteit van 300 dpi. Voor foto- en beeldmateriaal gelden andere regels. Zie Bestellen Beeld & Geluid.
  6. De infobalie van het KDC zal bij uw aanvraag laten weten wat de verwachte verwerkingstijd op dit moment is.
  7. De scans zijn voor u persoonlijk bedoeld ten behoeve van uw onderzoek en het is niet toegestaan, tenzij anders vermeld, deze door te spelen aan derden, zonder overleg met het KDC.
  8. Het publiceren van de gescande archiefstukken is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met het KDC. Bij publicatie in wat voor medium dan ook, is het KDC gerechtigd om een vergoeding te vragen voor het publiceren van deze scans. Hierbij gelden dezelfde richtlijnen als voor een bestelling van foto- en beeldmateriaal. Zie ook Bestellen Beeld & Geluid.
  9. Bronvermelding is altijd verplicht. Bij publicatie dient te worden vermeld dat u gebruik heeft gemaakt van onze archieven. Vermeld s.v.p.: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen en de naam van de auteursrechthebbende.
  10. Het KDC houdt zich ten allen tijden het recht voor om de gescande archiefstukken online beschikbaar te stellen voor andere onderzoekers, mits deze archieven openbaar zijn en voldoen aan de AVG-richtlijnen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij het aanklikken van de volgende link gaat u akkoord met deze gesteld voorwaarden (en de eventueel daarbij horende kosten).