Database katholieke migranten

De KDC-database Internationale diversiteit in katholiek Nederland

Met de KDC-database Internationale diversiteit in katholiek Nederland wil het KDC laten zien hoe gevarieerd katholiek Nederland is. De database bevat een overzicht van katholieke geloofsgemeenschappen en organisaties met een migratieachtergrond.

Inhoud

De KDC database Internationale Diversiteit bevat een overzicht van katholieke geloofsgemeenschappen en organisaties met een migratieachtergrond. Dat wil zeggen dat er duidelijk herkenbare lijnen zijn naar bevolkingsgroepen, talen, culturen of liturgieën met herkomst buiten Europees Nederland.

Downloaden

Een publieksversie van de database kunt u hier downloaden. [link volgt]

Opvragen

Voor studie en onderzoek kunt u onze uitgebreide database opvragen. Deze bevat informatie over:

  • contactgegevens (secretariaat, KvK, website, sociale media)
  • de vieringplaats, met eventuele monumentale status
  • het katholiek profiel (ritus, type katholieke kerk)
  • het internationale profiel (bevolkingsgroepen, talen)
  • omschrijving van de organisatie
  • verwijzingen naar archieven en collecties (nog in aanbouw)
  • bronvermelding

U kunt de database opvragen bij Anneloes van Kuijk, themaleider Internationale Diversiteit, via anneloes.vankuijk@ru.nl. U ontvangt dan ook een bijsluiter met toelichting op de database. Vooraf dient u de (Engelstalige) Data Sharing Agreement te ondertekenen.

Data Sharing Agreement

Met de DSA willen we de organisaties die in de database zijn opgenomen, beschermen tegen ongewenst gebruik van hun gegevens. Ook is de overeenkomst nodig om te kunnen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); de uitgebreide database bevat immers privacygevoelige informatie. Tot slot regelt de DSA zaken als bronvermelding; op de database rust namelijk auteursrecht.

Download hier de Data Sharing Agreement (pdf, 180 kB)
Download hier de uitleg over de DSA (pdf, 161 kB)

Meehelpen?

Het opstellen van de database is een omvangrijk project, dat nog in volle gang is.

  • Staat uw gemeenschap of organisatie goed vermeld? Vraag uw gegevens op. Eventueel kunt u uw gegevens laten aanpassen of verwijderen.
  • Uw gemeenschap of organisatie toevoegen? Vul de vragenlijst in
  • Meedenken? Neem contact met ons op

Voeg uw organisatie toe aan de database

Meer weten?

Neem contact op met Anneloes van Kuijk, themaleider Internationale Diversiteit

E-mail: anneloes.vankuijk@ru.nl

Voorloper: de NIM-database

In 2006 publiceerden onderzoekers van het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM) en het KASKI een eerste onderzoek dat een gedegen beeld gaf van de katholieke migrantengemeenschappen in Nederland: Een gebedshuis voor alle volken; Kerkopbouw en kadervorming in rooms-katholieke allochtonengemeenschappen (2006, Boekencentrum, Zoetermeer). Om antwoord te krijgen op de vraag hoe toekomstbestendig deze gemeenschappen zijn, maakten ze een analyse van de destijds vijftig grootste gemeenschappen. De database die het onderzoek opleverde, werd tot 2018 up-to-date gehouden door het NIM en daarna overgedragen aan het KDC.

In de afgelopen jaren zijn er in ons land meer migrantengemeenschappen bijgekomen, evenals nieuwe onderzoeksvraagstukken. Daarnaast is de privacywetgeving veranderd. Drie redenen waarom het KDC besloot tot een geheel nieuwe database. In plaats van een uitgebreid profiel van een selectie van gemeenschappen biedt de KDC-database een blik op de grote diversiteit aan gemeenschappen. Vanwege onze gerichtheid op het maatschappelijk-katholieke leven zijn naast geloofsgemeenschappen ook organisaties en instellingen opgenomen. De relatie met erfgoed vertaalt zich in verwijzingen naar archiefmaterialen en collecties en naar de monumentale status van de gebedshuizen.

De NIM-database (einddatum 1 december 2019) is op verzoek bij ons verkrijgbaar.