Reservering archiefstukken

(English follows Dutch)

Met dit formulier kunt u de archiefstukken die u wilt inzien op de studiezaal reserveren. Om te kunnen reserveren moet u de naam van de archiefvormer en het inventarisnummer van het archiefstuk opgeven. Klik na het invullen van het formulier op "verzenden" om uw aanvraag te versturen.

Er zijn gevallen waarin wij uw verzoek niet kunnen inwilligen:

  • Het archiefstuk is al eerder gereserveerd door een andere bezoeker
  • Er rusten beperkende bepalingen op het archiefstuk; Raadpleeg altijd vooraf het overzicht 'Collecties A-Z' om te kijken bij wie het eigendomsrecht ligt.

Houdt u rekening met een termijn van minimaal 10 werkdagen tussen de aanvraagdatum en de gewenste datum van raadpleging bij het reserveren.

Reserveren van archiefstukken aan de infomatiebalie van de studiezaal is ook mogelijk. Houdt u dan rekening met een wachttijd van ± 1 uur.

Ondergetekende gaat akkoord met eventuele kosten, zoals deze staan vermeld in ons overzicht 'Tarieven'.

N.B.: U kunt met dit formulier toestemming voor meerdere archieven tegelijk aanvragen, mits ze onderdeel uitmaken van hetzelfde onderzoek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Use this form to reserve archival documents that you'd wish to consult in our study hall. To make your reservation complete, please make sure you know the name of the archive creator and the inventory number (translation: inventarisnummer).

It is also possible to make reservations at our service desk.

Note: You can use this form to request permission for several archives at once, provided they are part of the same research theme.