Seminar/Webinar 'De rode paus'

Datum bericht: 23 augustus 2021

Willem van Rossum (1854-1932) was de grote strateeg achter de wereldwijde missie van de rooms-katholieke kerk en de machtigste Nederlander in Rome rond de Eerste Wereldoorlog. Deze pater redemptorist kwam in 1918 aan het hoofd van het missiedepartement de Congregatie de Propaganda Fide te staan en raakte bekend als ‘de rode paus’.

In het voorjaar van 2021 verscheen zijn biografie De rode paus van de hand van dr. Vefie Poels, adjunct-directeur van het KDC. Ter ere van deze prachtige publicatie organiseert het KDC in samenwerking met Tilburg School of Catholic Theology op 24 september tussen 14 en 17 uur een seminar waarin vier deskundigen hun licht werpen op de context waarin Van Rossum zijn behoudende opvatting van de kerkelijke leer combineerde met een vooruitziende blik op de ontwikkeling van de kerk in de missiegebieden. Ze gaan in op Van Rossums receptie in Nederland en zijn belang voor de congregatie van de redemptoristen, zijn rol en visie in de ontmoeting van westerse met niet-westerse culturen en zijn positie in genderrelaties. Deze thema’s zijn nog immer actueel.

Programma

14:00 Welkomstwoord door Hans Krabbendam, directeur KDC

14:10 Fragment uit interview van Stijn Fens met Vefie Poels over de biografie van Van Rossum

Lezingen van 15 minuten gevolgd door 10 minuten discussie

14:20 Jan Hafmans, Van Rossum en de redemptoristen: inspiratiebron of blok aan been?

14:45 Peter Nissen, Van Rossum ‘onze man in Rome' of onbekende grootheid?

15.10 pauze

15.40 Marit Monteiro, Van Rossum in genderperspectief

16.05 Eduard Kimman, Van Rossums centrale missiebeleid: voordelen en nadelen

16.30 Reactie van en gesprek met Vefie Poels, olv. Arnold Smeets

17:00 Afsluiting met borrel

De sprekers

Jan Hafmans, provinciaal overste van de redemptoristen, Wittem

Prof. dr. Marit Monteiro, hoogleraar Religiegeschiedenis Radboud Universiteit

Prof. dr. Peter Nissen, emeritus hoogleraar Oecumenica Radboud Universiteit

Dr. Vefie Poels, biograaf van Van Rossum, KDC

Prof. dr. Eduard Kimman S.J., vml secretaris-generaal Nederlandse Bisschoppenconferentie, emeritus hoogleraar Onderneming en Ethiek, Radboud Universiteit, oud-directeur Missio

Ter voorbereiding kunt u het hele interview van Stijn Fens met de auteur bekijken via: https://www.youtube.com/user/KDCNijmegen/ en het interview over het onderzoek lezen in Impressie 28

Locatie

Instructieruimte 1.05B, UBN, Erasmuslaan 36, Nijmegen / Zoom.

Aanmelden

Deelname aan het seminar is gratis.

Wel vragen we u om zich aan te melden door een mail te sturen naar info@kdc.ru.nl en daarbij aan te geven of u naar de fysieke bijeenkomst in Nijmegen komt, of via Zoom deelneemt.

Aanmelden voor de fysieke bijeenkomst kan tot maandag 20 september.

Aanmelden voor de digitale bijeenkomst kan tot woensdag 22 september. De Zoomlink ontvangt u op donderdag 23 september.