Teruglezen: verslag PPR-symposium

Datum bericht: 8 december 2022

Afgelopen november organiseerde het KDC het symposium 50 jaar groen en progressief over de actualiteit en het erfgoed van de PPR. Deze politieke partij werd in 1968 opgericht door o.a. ontevreden leden uit de KVP en ARP, die graag een meer idealistische koers wilden varen. De PPR was een bijzondere speler in de Nederlandse politiek van de jaren zeventig en tachtig. In 1990 ging de partij op in GroenLinks, waarin het gedachtegoed van de PPR nog altijd is terug te vinden.

De vier belangrijkste thema’s van de partijprogramma’s van de PPR: ongelijkheid, vrede en veiligheid, participatie en milieu staan ook nu hoog op
de politieke agenda. Op het symposium werd de actualiteitswaarde van deze onderwerpen getoetst met panelgesprekken tussen de verschillende generaties (met leden van GroenLinks, DWARS en studenten van de Radboud Universiteit).

Op veler verzoek hebben we een verslag gemaakt van deze gesprekken, zodat iedereen deze kan teruglezen.

Deze brochure is alleen digitaal beschikbaar.

Download: PPR symposium - brochure 2022_def (pdf, 1,7 MB)

[ Het panel beantwoordt vragen uit de zaal ]

Meer informatie over het boek vindt u op de website van de uitgever.

Meer foto's vindt u terug in het vorige nieuwsbericht.