Bezoek Indonesische delegatie

Datum bericht: 16 februari 2023
Vorige week (6-10 februari) ontving het KDC een delegatie van Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) uit Semarang (Java, Indonesië). Dit bezoek is een volgende stap in ons project "Gedeeld Erfgoed delen", waarbij we gezamenlijk met de partners in Indonesië willen optrekken om het gedeelde katholieke erfgoed van beide landen veilig te stellen voor behoud en onderzoek.

De Indonesische collega's kregen een rondleiding bij het KDC en spraken hier met diverse collega's. Daarnaast bezochten zij die week samen met KDC-directeur Hans Krabbendam onze partners bij het Nationaal Archief en het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK). Dit alles om een beter beeld te krijgen van archief- en erfgoedbeheer in Nederland.

We verheugen ons op de volgende stappen in deze samenwerking.

Indomesische delegatie Unika Semarang
Op de foto: Rondleiding op de archiefafdeling van het KDC door de archivaris. V.l.n.r.: Hotmauli (Oely) Sidabalok, Marit Monteiro, Budi Widianarko en Ramses Peters.