Getuigenissen uit de eigen gemeenschap

Datum bericht: 16 februari 2023

Oral histories van katholieke migrantengemeenschappen in Nederland

Op 1 februari jl. is een nieuw oral history-project van start gegaan bij het KDC: Oral Histories van Katholieke Migrantengemeenschappen (OHKM). Met dit project documenteren we de vestigingsgeschiedenis van drie katholieke gemeenschappen met een migratieachtergrond, door de getuigenissen van de grondleggers vast te leggen. Met het ouder worden van deze eerste generatie dreigt de kennis en ervaring waar zij over beschikken voor altijd verloren te gaan. Daarom zijn zij de focus van dit interview-project. Op grond van alle informatie en aanvullend bronmateriaal zal in samenspraak met elke gemeenschap een historisch overzicht worden opgesteld.

OHKM is niet het eerste interview-project dat KDC ondersteund. In 1976-1988 werd met KomMissieMemoires (KMM) de herinneringen van 900 Nederlandse missionarissen vastgelegd op audiobanden. Deze interviews vormen nog steeds, ruim 35 jaar na dato, een belangrijke bron voor onderzoekers geïnteresseerd in missiegeschiedenis. Het KDC verwacht dat OHKM eenzelfde waardevolle bijdrage zal leveren aan toekomstig onderzoek. Gezamenlijk zullen de drie collecties een aanvulling bieden op huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken rond de verhoudingen tussen migrantengemeenschappen, katholiek erfgoed en de bredere Nederlandse samenleving.

Het huidige project dient tegelijkertijd als een pilot van anderhalf jaar om toekomstige vergelijkbare collecties op systematische wijze te helpen borgen. Het team bestaat uit projectleider Anneloes van Kuijk (themaleider Internationale Diversiteit bij het KDC) en Paul Baars (verbonden aan het Instituut voor Oosters Christendom). Het project komt tot stand met ondersteuning van de Katholieke Emigratie Centrale. Voor vragen over OHKM kunt u terecht bij: anneloes.vankuijk@ru.nl.