Caribische gemeenschappen ontmoeten elkaar in Den Bosch

Datum bericht: 11 juli 2023

Een van de activiteiten onder het speerpunt Internationale Diversiteit van het KDC is het oral history project rondom de vestigingsgeschiedenis van katholieke 'migrantengemeenschappen'. Hierin gaan we in gesprek met de eerste generatie migranten om het ontstaan van hun gemeenschap in Nederland te documenteren.

De kring van Caribische gemeenschappen is een van de deelnemers aan deze pilot. Vertegenwoordigers van de gemeenschappen uit Amsterdam, Delft, Breda, Zwolle, Tilburg, Den Bosch en Groningen kwamen afgelopen zaterdag 8 juli - ondanks de hitte - samen in Den Bosch. Ze waren te gast in de Annakerk, bij de gemeenschap Disipelnan di 's-Hertogenbosch. Met themaleider Anneloes van Kuijk (KDC) bespraken ze het plan van aanpak. Het was een geslaagde middag en we kijken uit naar het vervolg!