Projecten KDC Fonds

Gedeeld Erfgoed Indonesië

Missiegeschiedenis is vanaf de oprichting voor het KDC een zwaartepunt geweest Het momentum om de collecties te ontsluiten van de gemeenschappelijke katholieke Nederlands-Indonesische geschiedenis neemt snel toe. Dit gedeelde erfgoed omvat collecties van orden en congregaties, missionarissen, opvangtehuizen, scholen en zorginstellingen. Foto’s en huwelijks- en doopsregisters bieden een schat aan informatie, maar liggen verspreid en zijn kwetsbaar. Begin 2020 toerde KDC-projectmedewerkster dr. Maaike Derksen door Java om missiebronnen te lokaliseren die in aanmerking komen om gedigitaliseerd te worden. Samen met het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha en het Nationaal Archief worden deze collecties geïnventariseerd, verpakt en gedigitaliseerd. Zo wordt hun toekomst veilig gesteld en kunnen de bronnen van elke plek worden geraadpleegd. De geschatte kosten bedragen € 100.000. Ruim 70% daarvan is al via fondsen binnen gekomen.

Internationale Diversiteit in katholiek Nederland

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er naar schatting ruim zeshonderdduizend katholieken in Nederland met wortels in andere landen, maar er is weinig zicht op hun omvang en ontwikkeling. Deze gemeenschappen behoren óók tot het grotere verhaal van katholiek Nederland, maar tot op heden is nog weinig over hun geschiedenis bekend. Het is hoognodig om een inventarisatie te maken en bij te houden van deze gemeenschappen van migranten en vluchtelingen, expats en zij die een oosterse katholieke ritus volgen, plus de maatschappelijke organisaties die zij in het leven hebben geroepen. In 2020 bleek dat onderzoekers grote behoefte hebben aan de database die het KDC aanlegt over deze gemeenschappen. Fondsen zijn nodig om deze gemeenschappen te helpen om hun erfgoed te beschrijven en te bewaren en om de gegevens over deze beweeglijke groepen actueel te houden. Een bedrag van € 15.000 helpt om dit materiaal te borgen.

Katholieken op het Binnenhof

Twee eeuwen waren katholieken actief in het landsbestuur en decennia lang stonden ze in het centrum van de macht. De ogenschijnlijke eenheid van dit machtsblok was echter veel diverse dan gedacht. De inhoud van wat als ‘katholieke politiek’ gezien werd veranderde grondig evenals de bemensing en de politieke strategieën. Vijf gerenommeerde historici analyseren deze ontwikkeling voor het eerst in deze lange periode. Met behulp van het KDC-fonds wordt schrijftijd gefinancierd en brachten onderzoeksassistenten het stemgedrag in de Tweede Kamer, de fractienotulen en de sociaal-maatschappelijke achtergronden van de vertegenwoordigers. Voor dit project is € 15.000 nodig. Het boek verschijnt eind 2022.

PPR en de politieke thema's van de 21ste eeuw

De Politieke Partij Radikalen bestond slechts 22 jaar, maar wist veel thema’s die nu actueel zijn uit te werken. Het KDC beheert de collectie van de PPR en nam het initiatief voor een geschiedschrijving van de PPR als vernieuwende politieke formatie. De helft van de benodigde € 25.000 is binnen. Daarmee kon de collectie toegankelijk gemaakt worden voor onderzoekers, de belangrijkste periodieken worden gedigitaliseerd, twee redacteuren worden aangesteld die het schrijverscollectief begeleiden, twee publieksbijeenkomsten worden georganiseerd. Vijf auteurs zijn aan de slag onder leiding van de RU-historici Christoph van den Belt MA en dr. Marieke Oprel. Het boek staat gepland voor zomer 2022.