C.J. De Vogelstichting

Wie was Cornelia J. De Vogel?

tf3a00743_devogelDe C.J. de Vogelstichting is in 1986 opgericht en vernoemd naar Cornelia Johanna de Vogel (1905-1986). Zij was van 1946 tot 1974 verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar in de Geschiedenis van de Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte.

De Vogel werd geboren te Leeuwarden in 1905 en ging Klassieke Talen studeren aan de Universiteit Utrecht in 1925 met een speciale interesse in Griekse Wijsbegeerte en theologie. Hoewel ze opgroeide in een vrijzinnig milieu was ze van vroeg af aan geïnteresseerd in religie. In 1927 bekeerde zij zich tot de orthodoxie in de Nederlands Hervormde Kerk.

In 1936 promoveerde De Vogel op Plato en in de volgende jaren publiceerde zij meerdere wetenschappelijke werken rondom wijsbegeerte en theologie. Haar werk luidde tevens een nieuwe godsdienstige periode in, waarin De Vogel zich steeds meer interesseerde voor het katholicisme. In 1944 bekeerde zij zich tot het geloof in het klooster van de paters redemptoristen in Wittem.

Na de oorlog zou zij gaan gelden als één van de intellectuele woordvoerders van de behoudende katholieken in Nederland. Meer weten over Cornelia Johanna de Vogel? Leer hier verder.

Doelstelling stichting

De C.J. de Vogel Stichting heeft als doel de oecumenische studies te bevorderen door de bestudering van de reformatorische en katholieke leer, geloofsleven en kerkgeschiedenis op het gebied van de oecumene. Dit doel wilt de stichting behalen langs twee wegen:

  1. Het verlenen van financiële bijdragen aan studenten en academici voor studie, bezinning en publicatie op het gebied van de reformatorisch-katholieke oecumene;
  2. Het oprichten van een leerstoel voor de studie van deze oecumene te Utrecht.

Aanvraag indienen?

Studenten en academici die dit doel willen helpen nastreven, kunnen een financiële bijdragen aanvragen bij het stichtingsbestuur via email: cjdevogelstichting@gmail.com

Het stichtingsbestuur vergadert in het voor- en najaar over de ingediende aanvragen.

Help mee en doneer!

Wilt u ons helpen de oecumenische studies in Nederland te bevorderen? Overweeg dan een donatie te maken. Met uw bijdrage kunnen we toekomstig onderzoek bevorderen.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Belastingdienst heeft de C.J. de Vogel Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.
Hieronder vindt u alle gegevens betreffende de Stichting en de ANBI.

Naam

C.J. de Vogel Stichting ter Bevordering van de Studie van Oecumenica in de Theologische Faculteit der R.U. Utrecht.

RSIN/fiscaal nummer

8085.83.542

Bankrekeningnummer

IBAN: NL46 RABO 0384 2725 84
BIC: RABONL2U


Contact

Correspondentieadres

Donkereind 5
3645 TC Vinkeveen

E-mailadres

Aanvragen kunt u mailen naar:

cjdevogelstichting@gmail.com

Bestuur

  • Prof.dr. P.C. Beentjes (voorzitter), Tilburg University
  • prof.dr. G. Harinck (secretaris), Theologische Universiteit Kampen
  • prof.dr. B.E.J.H. Becking (penningmeester), Universiteit Utrecht
  • dr. J.L. Krabbendam (lid), KDC / Radboud Universiteit
  • prof. dr. H. Schoot (lid), Tilburg University